Skip to Main Content

TP Literatuuronderzoek (zoek)tips en tutorials: Overig

Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN toegepaste psychologie studenten, door de HAN studiecentra

APA PsycINFO

APA PsycINFO biedt toegang tot ruim 4 miljoen referenties en meer dan 2500 tijdschriften op het gebied van de psychologie. Het gaat over sociale - en gedragswetenschappen, die onder andere toe te passen zijn binnen andere vakgebieden zoals pedagogiek, sociologie, verpleegkunde en human resource management.

Over het gebruik van APA PsycINFO is een aparte libguide beschikbaar. 

HAN Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Het Lectoraat Arbeid & Gezondheid bundelt en genereert via praktijkgericht onderzoek kennis over gezondheid, productiviteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers én van organisaties. Ook draagt het lectoraat bij aan het verspreiden, toepassen en implementeren van de kennis in het werkveld en in het onderwijs.

Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg - NAZ

NAZ is een databank met verwijzingen naar Nederlandstalige artikelen uit circa 150 Nederlandse tijdschriften van 2000 tot en met heden. Waaronder Psycholoog, Gedrag en gezondheid, Gedrag en organisatie, Psychologie en gezondheid en Tijdschrift voor Neuropsychologie.