Skip to Main Content

TP - Literatuuronderzoek: Beeldmateriaal

Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN studenten Toegepaste Psychologie, door HAN Studiecentra

Beeldmateriaal in Beeld en Geluid op school

Beeld en Geluid op school biedt online toegang tot tienduizenden uren audiovisueel materiaal voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

Op verzoek kan Beeld en Geluid op school dossiers samenstellen op basis van een thema. Als je hier in geinteresseerd bent kun je contact opnemen met je informatiespecialist in het studiecentrum. 

Dossier 'Gedrag'

In het dossier over gedrag vind je beeldmateriaal over gedrag, gedragsonderzoek en gedragsverandering.

Dossier 'Coaching'

In het dossier over coaching zijn verschillende onderwerpen opgenomen die gaan over coaching of onderwerpen die hier aan verwant zijn zoals assessments, beroepentest en praktijksimulaties, loopbaanbegeleiding en (persoonlijke) ontwikkeling, soorten coaching en training, lichaamstaal, gesprekstechnieken, leiderschap, mindfulness en NLP. 

Overige bronnen voor beeldmateriaal

Dossier 'Het brein'

In het dossier over het brein vind je beeldmateriaal over het brein in relatie tot gedrag en levensstijl. Onder andere het brein en beweging, het brein en stress, het brein en geheugen, hersenen en emoties, verslaving, hechting en stoornissen.

Dossier 'Gesprekstechnieken'

In het dossier over gesprekstechnieken vind je divers beeldmateriaal over o.a. de kunst van het spreken, aandachtgevend gedrag, selectieve luistervaardigheden, gesprekken in de professionele sfeer, leren interviewen, moelijke gesprekken voeren en presenteren.