Skip to Main Content

TP - Literatuuronderzoek: Onderzoeksinstellingen

Vind de vakinformatie die je nodig hebt voor beroepsproducten, afstudeeronderzoek of professionele ontwikkeling. Voor HAN Toegepaste Psychologie studenten, door de HAN Studiecentra.

Algemeen

Diverse onderzoeksinstellingen hebben een website waarop zij hun onderzoeksrapporten publiceren. Deze kunnen relevant zijn voor jouw vakgebied of kunnen helpen een bredere maatschappelijke context te schetsen rondom jouw onderwerp. Hieronder enkele voorbeelden.

Trimbos Instituut

Het Trimbos instituut richt zich in haar onderzoek op vijf kernthema's; alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen. Daarbij nemen ze het levensloop perspectief als uitgangspunt. Elk thema werken ze uit in een aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk sociaalwetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken.

Sociaal Cultureel Planbureau

Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het SCP volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. En verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.

ZonMw

ZonMw doet onderzoek naar nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg, om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Nivel

Het NIVEL is een onderzoeksinstituut waar toegepast beleidsonderzoek plaatsvindt voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. In het NIVEL archief vind je meer dan 8500 NIVEL-stukken van 1965 tot nu: jaarverslagen, rapporten en publicaties in tijdschriften.

Kenniscentrum Sport en bewegen

De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties. Niet alleen over sport en bewegen, maar bijvoorbeeld ook over leefstijl en gezondheid. Deze Kennisbank biedt een overzicht van onderzoek, beleid en ervaringen uit de praktijk.

Rijksoverheid

Overzicht van publicaties van de Rijksoverheid, zoals kamerbrieven, wetsvoorstellen, regels en rapporten. 

Vereniging Nederlandse gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wisselt kennis en ervaring uit op het gebied van nationale en lokale politiek. Bv. op het gebied van jeugd, sociaal domein, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en openbare gezondheid. 

Volksgezondheidenzorg.info

Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over arbeid, burnout en preventie. Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.