Skip to Main Content

TP - Literatuuronderzoek: Centraal Bureau voor Statistiek

Vind de vakinformatie die je nodig hebt voor beroepsproducten, afstudeeronderzoek of professionele ontwikkeling. Voor HAN Toegepaste Psychologie studenten, door de HAN Studiecentra.

Statistische gegevens via Statline

Heb je voor je onderzoek statistische gegevens nodig, kijk dan eens in Statline. Hierin vind je cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Je kunt in StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen.

Instructiefilmpje Statline