Skip to Main Content

TP - Literatuuronderzoek: Grijze literatuur

Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN studenten Toegepaste Psychologie, door HAN Studiecentra

Grijze literatuur

Veel informatie wordt niet formeel via commerciële kanalen (uitgevers) uitgegeven of beschikbaar gesteld. We noemen deze informatie grijze literatuur’. Denk bijvoorbeeld aan beleidsstukken, rapporten, (doctoraal)scripties, proefschriften, conferentiebijdragen en ‘interne’ documenten. Deze informatie wordt doorgaans minder systematisch aangeboden.

Grijze literatuur zoek je op diverse plekken op het internet. Bijvoorbeeld op websites van de overheid of van organisaties en instellingen die zich bezighouden met kennis en onderzoek op jouw onderwerpsgebied. Er zijn ook verschillende databanken die scripties, proefschriften en andere onderzoeksoutput aanbieden.

HBO Kennisbank (NL)

De Vlaamse Scriptiebank

De Vlaamse Scriptiebank bevat alle artikelen en scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

DART-Europe E-theses portal

DART-Europe is een partnerschap van onderzoeksbibliotheken en bibliotheek consortia die samen werken aan het verbeteren van de wereldwijde toegang tot Europees scripties.

Zoekmachines grijze literatuur

  • OpenGrey; Voor het zoeken naar grijze literatuur in Europa.
  • Via Nederlandse Centrale Catalogus - GLIN (Grey Literature in the Netherlands); Voor het zoeken naar grijze literatuur in Nederland. N.B. Sinds 2018 wordt deze databank niet meer bijgewerkt.

Zoekmachines onderzoeksoutput

BASE  is een zoekmachine gericht op wetenschappelijke literatuur. Van ongeveer 60% van de geïndexeerde documenten is de volledige tekst gratis te raadplegen (Open Access).

NARCIS is de nationale portal voor wie informatie zoekt over wetenschappers en hun werk. Het biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

Kennisinstellingen

Overheidsinformatie

Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet; overheid.nlwetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl. KOOP ondersteunt daarmee alle overheidsorganisaties in Nederland om elke dag informatie zoals wet- en regelgeving, parlementaire stukken, vergunningen en internationale verdragen te publiceren.