Skip to Main Content

TP - Literatuuronderzoek: Databanken (overig)

Vind de vakinformatie die je nodig hebt voor beroepsproducten, afstudeeronderzoek of professionele ontwikkeling. Voor HAN Toegepaste Psychologie studenten, door de HAN Studiecentra.

Inleiding

Hieronder vind je uitleg over een selectie databanken die niet al bij een ander kopje onder bronnenkennis is benoemd. Sommigen worden door HANQuest doorzocht, anderen niet. Kijk voor uitleg over HANQuest hier.

APA PsycINFO

APA PsycINFO biedt toegang tot ruim 4 miljoen referenties en meer dan 2500 tijdschriften op het gebied van de psychologie. Het gaat over sociale - en gedragswetenschappen, die onder andere toe te passen zijn binnen andere vakgebieden zoals pedagogiek, sociologie, verpleegkunde en human resource management.

Over het gebruik van APA PsycINFO is een aparte libguide beschikbaar. 

OpenAIRE database

Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg - NAZ

NAZ is een databank met verwijzingen naar Nederlandstalige artikelen uit circa 150 Nederlandse tijdschriften van 2000 tot en met heden. Waaronder Psycholoog, Gedrag en gezondheid, Gedrag en organisatie, Psychologie en gezondheid en Tijdschrift voor Neuropsychologie.