Skip to main content

Laaggeletterdheid: Onderzoeksprojecten en bronnen

Onderwijsraad - Vooruitzien voor jonge generaties

undefined

Het PISA rapport

Resultaten PISA in vogelvlucht
Het rapport bevat de resultaten van het Programme for International Student Assesment (PISA) uit 2018. Dit is een vergelijkend internationaal onderzoek naar de prestaties van 15-jarige leerlingen in 79 landen in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen.

 

 

Samen werken aan taal: een advies over laaggeletterdheid

In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen nensen moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat is een enorm maatschappelijk probleem. Laaggeletterdheid is vaak ook een oorzaak van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. Het kabinet heeft in maart 2019 plannen gepresenteerd, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende, zegt de SER.

Hieronder de samenvatting van het advies:

Laaggeletterdheid: Een Leergemeenschap met lef!

Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden

Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid

Hoe 'frame' je laaggeletterdheid

In bovenstaand artikel bevind zich de link naar het onderzoek van bureau Taalstrategie over framing.
 

Bronnenlijst

Sociaal-Economische Raad. (2019) Samen werken aan taal 2019. Geraadpleegd op 24 juni 2019, van https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/
samenwerken-aan-taal.pdf

Hulsen, M., Kooi, R., & Kral, M. (2019). Verkenning (digitale) geletterdheid vo/mbo/ lerarenopleiding vo/mbo 2019. Geraadpleegd op 24 juni 2019, van https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2019/02/iXperium-Verkenning-Digitale-Geletterdheid.pdf

Gagestein, S., & Mes, J. (2017). Van een negatieve naar een opwaartse spiraal: Kwalitatief onderzoek naar frames rond ‘laaggeletterdheid’ in het publieke debat. Geraadpleegd op 25 september 2019, van https://www.telmeemettaal.nl/wp-content/uploads/2018/01/Rapport-framing-laaggeletterdheid.pdf  

Engels, J. Havers, J. (2019). Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden. Geraadpleegd op 27 september 2019, van https://www.vilans.nl/producten/aandacht-voor-zelfmanagement-en-gezondheidsvaardigheden

Gubbels, J., van Langen, A., Maassen, N., & Meelissen, M. (2019). Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Enschede: Universiteit Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036549226