Skip to main content

Laaggeletterdheid: Studentprojecten

Dagmar en Judith

08 november 2019
Wij zijn Dagmar en Judith, twee vierdejaars studenten aan de HAN in Nijmegen, opleiding logopedie. Op dit moment zijn wij bezig met het schrijven van onze scriptie. Vanaf 1 juli 2018 is de wet digitale toegankelijkheid ingesteld. Deze wet bepaalt dat websites toegankelijk moeten zijn voor iedereen, ook voor laaggeletterden. In de praktijk blijkt dit nog niet altijd het geval te zijn. Met onze scriptie willen we hier een bijdrage aan leveren.

In ons onderzoek kijken we naar het gebruik van de websites van de belastingdienst en de Nederlandse Spoorwegen. De participanten (laaggeletterden en niet-laaggeletterden) krijgen twee opdrachten, namelijk het doen van belastingaangifte en het terugvragen van geld na een fikse vertraging. Tijdens het uitvoeren van deze opdrachten wordt genoteerd waar op het linguïstische en niet-linguïstische vlak uitdagingen en goede ervaringen zijn. Deze uitdagingen en ervaringen worden geturfd in een checklist van Baay et al. (2015). Naar aanleiding hiervan zal, samen met de participanten, een aanbevelingenlijst worden opgesteld om de websites te verbeteren.