Skip to Main Content

CINAHL: Subject Headings

Zoeken naar verpleegkundige literatuur

Wat zijn CINAHL-Headings?

 

 

 

 

 

 

Medical Headings (MH) ofwel CINAHL Subject Headings zijn trefwoorden die aan een artikel zijn toegevoegd. Die trefwoorden kun je vergelijken met een hashtag die is toegekend aan bijvoorbeeld een foto op Instagram. De Medical Headings staan gegroepeerd in een boom-structuur, waarbij termen van groot naar klein zijn gerangschikt. Onder de MH 'Neoplasms' vallen bijvoorbeeld de nauwere termen 'Cyst' en 'Hamartoma'. Onder Cyst vallen weer de nauwere termen 'Chalazion' en 'Lymphocyle'. 

CINAHL-trefwoorden zijn gebaseerd op het gebied van verpleegkunde en paramedische zorg.  De trefwoorden worden jaarlijks bijgewerkt en indien nodig aangepast, bijvoorbeeld naar aanleiding van de actualiteit. Nieuwe termen kunnen worden toegevoegd.

Hoe gebruik je CINAHL Subject Headings?

De subject headings worden vaak gecombineerd met het doorzoeken van de titel en het uittreksel (abstract) van een artikel. Wanneer beide velden worden doorzocht vergroot je het aantal artikelen dat je vindt, en is de kans dat je nuttige artikelen over het hoofd ziet kleiner.

Voor elk element uit het zoekschema dat je zojuist hebt ingevuld kun je op zoek gaan naar een Subject Heading. Deze zetten we vervolgens in de zoekgeschiedenis door op 'search' te drukken. Hiermee kunnen we de termen later gemakkelijk ophalen en combineren met de title/abstract termen.

Zeker wanneer je een erg brede of algemene zoekopdracht hebt kan het voorkomen dat er niet voor elk element een Subject Heading beschikbaar is. Als dit het geval is kun je voor dat element de Subject Heading achterwege laten en zoeken op Title/Abstract termen. 

Verschil PubMed en CINAHL

PubMed worden nauwere termen van de MeSH-term automatisch meegenomen in de zoekactie.

In CINAHL is dit niet het geval. Daar kies je voor uitbreiden of explode om de onderliggende of nauwere termen mee te nemen in de zoekactie.

Hoe vind je CINAHL-Headings?

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn drie manieren om CINAHL-Headings te vinden:

- vink het vierkant Termen voor onderwerp voor voorstellen aan;

- klik op CINAHL-Headings op de blauwe balk helemaal bovenin.

- als de naam van de CINAHL-Heading al bekend is, is het mogelijk om de term rechtstreeks in de zoekregel in te geven door het veld MH Exact Subject Heading te selecteren.

 

In de tutorials hieronder staat dit verder uitgelegd, gevolgd door de stappen die hierna volgen.

Video Medical subject headings (3:18)