Skip to Main Content

CINAHL: Title/abstract

Zoeken naar verpleegkundige literatuur

Waarom zoek je met title/abstract?

Als een zoekterm in de titel of het uittreksel (de abstract) staat, zal het waarschijnlijk tot de belangrijkste onderwerpen van het artikel behoren. Wanneer we door de volledige tekst van een artikel zouden zoeken krijgen we ook veel resultaten die niet gaan over ons onderwerp. Vandaar dat we specifiek de titel en de samenvatting doorzoeken. 

We combineren vaak het zoeken naar Medical Headings met het doorzoeken van de titel en het uittreksel. Op de volgende pagina wordt hier verder op ingegaan. 

Trunceren* en "dubbele aanhalingstekens"

Trunceren

Met truncatie kun je in één keer zoeken op verschillende woordvarianten, zoals enkelvoud, meervoud en vervoegingen. Het symbool voor trunceren in CINAHL is een asterisk*. Wanneer je deze aan het einde van een woord zet geldt dit als joker voor 0, 1 of meerdere letters.

Als je bijvoorbeeld op 'Neoplas*'  zoekt, dan wordt er gezocht op de woorden Neoplasm, Neoplasms en Neoplastic.

Dubbele aanhalingstekens

Wanneer er "dubbele aanhalingstekens" om twee of meerdere woorden heen staan dan wordt er gezocht op deze specifieke volgorde van woorden. 

Wanneer je bijvoorbeeld zoekt op "wound care" wordt er niet gezocht op de twee woorden afzonderlijk of in een andere volgorde. Een artikel met de zin "taking care of a wound" wordt bijvoorbeeld niet gevonden. 

Video zoeken met title/abstract (3:03 min)

In de onderstaande video laten we zien hoe je in CINAHL op title/abstract zoekt.

Zoeken met Title/abstract

 

Om te zoeken in de titel en het uittreksel kun je alle woorden uit je zoekschema die bij één element horen invullen in de bovenste zoekbalk, gescheiden door OR.

CINAHL heeft geen mogelijkheid om in 1 keer de titel en de samenvatting te doorzoeken. Hierom moeten op elke term tweemaal zoeken: eenmaal om te zoeken in de titel en andermaal om te zoeken in het uittreksel. Hiervoor kopiëer je de string die je zojuist hebt ingevuld en plaats je deze in de tweede rij. Vervolgens selecteer je bij de eerste rij 'TI Titel' en in de tweede rij 'AB Uittreksel' zoals in de afbeelding. Combineer hierna de beide zoekregels met 'OR'.