Skip to Main Content

Endnote: Ontdubbelen

Ontdubbelen

EndNote biedt verschillende mogelijkheden om titels te ontdubbelen. Het is daarbij van belang de juiste instellingen te kiezen.

Instellingen
Onder Edit -> Preferences -> Duplicates kun je instellen op basis van welke gegevens Endnote titels moet ontdubbelen. Je kunt verschillende keren ontdubbelen, met verschillende instellingen.

 • Kies standaard voor "Ignore spacing and punctuation"
 • Author, Year, Title, Secondary Title (Journal)
  Betrouwbare optie, waarmee je zonder controle kunt ontdubbelen.Werkt het beste in combinatie met een tijdschriftenlijst (tips&tricks)
 • Author, Year, Title, Pages
  Betrouwbare optie, waarmee je zonder controle kunt ontdubbelen. Maar werkt niet wanneer er sprake is van verschillen in paginanotatie
 • Author, Year, Title
  Met deze optie worden de meeste duplicaten gevonden, maar bestaat ook het risico dat publicaties ten onrechte als duplicaat worden aangeduid. Daarom het beste als laatste optie gecontroleerd toe te passen

Ontdubbelen, gecontroleerd
Ga naar Library -> Find Duplicates om duplicaten in EndNote te vinden. Endnote toont één voor één de sets met dubbele titels en laat je kiezen welke je wilt behouden.

Ontdubbelen, automatisch
Ga naar Library -> Find Duplicates om duplicaten in Endnote te vinden. Endnote toont de eerste dubbele set van titels.

 • Kies nu voor cancel.
 • Je ziet nu in de map met duplicaten dat alle tweede (of meer) versies van een publicatie zijn geselecteerd.
 • Klik op delete om de geselecteerde referenties te verwijderen

​​​​​​​​​​​​​​Ontdubbelen, bij importeren
​​​​​​​Je kunt bij het importeren van een set publicaties uit een database al aangeven of je dubbele titels wilt importeren. Je hebt de keuze uit:

 • import all
 • discard duplicates
 • import into duplicates library
 • Ook dit is een vorm van automatisch, ongecontroleerd ontdubbelen