Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work Deeltijd themagids - Jeugd: Jeugdhulpverlening

Gids met informatie rond de thema's opvoeden en opgroeien + wet- en regelgeving + jeugdhulpverlening

Jeugdhulpverlening

Een selectie van titels met het thema jeugdhulpverlening - links papier, rechts online.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 2 november 2022

Boek

Jolink-Verkuijlen, K. (2021). Streetcare: Één methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten. Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 20.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Verschuren, P. (2020). Worstelen met geboeide handen: Hoe de gemeente greep zoekt op de jeugdhulp. Uitgeverij Passage.

Bekijk Samenvatting

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Cardol, C., & Haarsma, L. (Reds.). (2018). Verandering door verbinding: Handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional. Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 32.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Bekker, J., & Witte, T. (2017). Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 33.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Audenhove, S. (2016). Overgang naar volwassenheid: Belevingsonderzoek bij jongeren die de bijzondere jeugdbijstand verlaten. Boom criminologie.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Rapport

Boer, M., Van Dorsselaer, S., De Looze, M., De Roos, S., Brons, H., Van den Eijnden, R., Monshouwer, K., Huijnk, W., Ter Bogt, T., & Vollebergh, W., & Stevens, G. (2022). Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland: HBSC 2021. Universiteit Utrecht; Trimbos-instituut; Sociaal en Cultureel Planbureau; HBSC.

Te raadplegen via Sociaal en Cultureel Planbureau.

E-Magazine

Van der Aa, F., & Gadellaa, M. (2022). Ingeschakeld: Over de onschatbare warde van het informele netwerk voor kinderen en hun ouders. BGJZ.

Te raadplegen via Adobe.

Handreiking

De Haan, J., & De Vries, S. (2021). Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jeugd: Themahandreiking. Movisie.

Te raadplegen via Movisie.

Onderzoeksrapportage

undefinedGerritsen, M., Tonkens, E., Trappenburg, M., & Verharen. L. (2020). Meer dan een baan alleen: Erkenning, solidariteit en toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren. Werkplaatsen Sociaal Domein.

Te raadplegen via Werkplaatsen Sociaal Domein.

Rapport

Van Schie, L., Mulder, E., Nijhof, K., Van Domburgh, L., Harder, A., Konijn, C., Kolkman, J., Kranenburg, M., Lekkerkerker, L., & Popma, A. L. (2020). Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus: Kleine groepen bij grote problemen: Kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp. Academische Werkplaats Risicojeugd.

Te raadplegen via Academische Werkplaats Risicojeugd.

Rapport

undefinedRombouts, M., Van Dorsselaer, S., T. Scheffers- van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M., & Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren. Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut, inclusief Infographic.

Rapport

undefinedVan Binsbergen, M., Koopman, P., & Lourens, J.  (2020). In één hand: Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs. Kohnstamm Instituut.

Te raadplegen via Kohnstamm Instituut.

Afstudeeropdracht

Steneker, M. (2020). Jongeren: De stap naar werk of opleiding [Afstudeeropdracht]. Hanzehogeschool Groningen.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Infosheet

Van Kapel, M. (2019). Polarisatie: Do’s en don’ts voor jongerenwerkers. Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Te raadplegen via Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Quickscan

Nuijen, J., Bolier, L., Van Doesum, T., Van der Poel, A. & Kleinjan, M. (2019). Quickscan: Kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek. Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.

Essay

Van Yperen, T., Van de Maat, A. & Prakken, J. (2019). Het groeiend jeugdzorggebruik: Duiding en aanpakNederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Afstudeeropdracht

Duijnisveld, M. (2019). Het profileringsproject: Een onderzoek naar de implementatie van de richtlijnen jeugdhulp in het werk van de gezinscoaches binnen het CJG Laak [Afstudeeropdracht]. De Haagse Hogeschool.

Te raadplegen via HBO Kennisbank.

Tijdschriftartikel

Van Nierop, B., & Verhagen, S. (2019). Trainerskracht in sociaal werk: Passie en talenten van kwetsbare jongeren. Vakblad Sociaal Werk, 20(4), 29-31. https://doi.org/10.1007/s12459-019-0061-5

Handleiding

Nooteboom, L., Mulder, E., Kuiper, C., Van den Driesschen, S., Eilander, J., & Vermeiren, R. (2019). Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals: Een praktische handleiding voor professionals met concrete tips voor het verbeteren van o.a. casuïstiekbesprekingen, intervisie en evaluaties met ketenpartners en gezinnen. Gezin aan Zet.

Te raadplegen via LUMC Curium.

Publicatie

Keesom, J. (2018). Met het oog op de jeugd: Verhalen over doorontwikkeling van de jeugdzorg na de transitie. Transitie Autoriteit Jeugd.

Te raadplegen via Tweede Kamer.

Intreerede

Van Hattum, M. (2018). Samenwerken als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp [Intreerede]. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Te raadplegen via HAN University of Applied Sciences.

Rapport

Van Bon-Martens, M. J. H., & Gilsing, R. (2018). Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht: Kernrapport. Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.

Reportage

Van der Aa, H. (Verslaggever). (2017, 31 oktober). Op eigen benen. In Brandpunt. KRO-NCRV.

Reportage over een simpel maar effectief initiatief dat zorgt dat probleemjongeren na hun achttiende niet in een zwart gat vallen.

Bekijk via Beeld en Geluid op school.

Krantenartikel

Wassenaar, S. (2017, 22 augustus). Minder klantjes, zwaarder werk: Regiomanager geeft uitleg over werkwijze van Jeugdbescherming. De Gelderlander, p. 3.

Bekijk op Nexis Uni.

Onderzoeksrapportage

Rumping, S., Metz, J., Awad, S., Nijland, E., Manders, W., Todorovic, D., Sonneveld, J., & Schaap, R. (2017). Groepswerk: Onderzoek naar Groepswerk als generieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk (Portfolio Jongerenwerk aflevering 5). Hogeschool van Amsterdam.

Te raadplegen via Hogeschool van Amsterdam.

Rapport

Gorissen, W. (Red.). (2017). Samen lerend doen wat werkt: Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Eindrapport

Van Ham, T., & Ferwerda, H. (2017). Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag: Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Te raadplegen via Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Rapport

Gilsing, R., Jansma, A., Van Hal, L., Wróblewska, A., Schuurman, J., & Van Alphen, S. (2017). Cliëntervaringsmonitor Jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Verwey-Jonker Instituut.

Te raadplegen via Verwey-Jonker Instituut.