Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD themagids - Jeugd: Organisaties

Gids met informatie rond de thema's opvoeden en opgroeien + wet- en regelgeving + jeugdhulpverlening

Organisaties en instituten

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met onderzoek naar en informatie geven over hetr onderwerp jeugd, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken.

Laatste aanvulling: 7 augustus 2020

Nederlands Jeugdinstituut

Kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het NJi ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de sector verbeterd kan worden.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per week), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Raad voor de Kinderbescherming

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken.

De themasite Cijfers Raad voor de Kinderbescherming bevat informatie over instroomcijfers en risicofactoren.

VNG - Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeenten in Nederland hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren.

De Vereniging Nederlandse gemeenten heeft het Handleidingsprotocol Veilig Thuis 2019 en het Focusblad Veilig Thuis samengesteld.

Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein is de website van vier samenwerkende inspecties: Gezondheidszorg & Jeugd, Onderwijs, Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) doet onderzoek in een wijk of gemeente in Nederland waar problemen rond jeugdigen en/of kwetsbare burgers spelen of dreigen.

Jeugdzorg Nederland

Branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. De vereniging biedt zelf geen zorg, maar ondersteunt de aangesloten organisaties.

Bekijk de aangesloten gecertificeerde instellingen en jeugd- en opvoedorganisaties.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

undefinedLandelijke netwerkorganisatie die garant staat voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en bijdraagt aan de beste jeugdhulp voor jeugdigen met ernstige psychische problemen.

De website biedt informatie voor professionals, ouders en jongeren, gemeenten en scholen.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Abonneer op Attenderen op publicaties (op thema), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.