Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Jeugd: Organisaties

Gids met informatie rond de thema's opvoeden en opgroeien + wet- en regelgeving + jeugdhulpverlening

Organisaties en instituten

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met onderzoek naar en informatie geven over hetr onderwerp jeugd, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken.

Laatste aanvulling: 30 maart 2022

Nederlands Jeugdinstituut

Nationaal kenniscentrum over opgroeien. Het NJi ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de sector verbeterd kan worden.

Abonneer op nieuwsbrief (eens per week), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Jeugdzorg Nederland

Branchevereniging voor ondersteuning van organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. De vereniging biedt zelf geen zorg.

Bekijk de aangesloten gecertificeerde instellingen en jeugd- en opvoedorganisaties.

VNG - Vereniging Nederlandse Gemeenten

Gemeenten in Nederland hebben de verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren.

De Vereniging Nederlandse gemeenten heeft het Handleidingsprotocol Veilig Thuis 2019 en het Focusblad Veilig Thuis samengesteld.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Toezichthouder over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Inspectierapporten en andere publicaties kunnen gratis worden gedownload, tevens is er een meldpunt.

Raad voor de Kinderbescherming

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken.

Brochures en publicaties kunnen gratis gedownload worden.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

undefinedLandelijke netwerkorganisatie die kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren bundelt en deze toegankelijk maakt.

De website biedt informatie voor professionals, ouders, gemeenten en scholen.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut dat volgt, verklaart en verkent hoe het met Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied.

Abonneer op Attenderen op publicaties (op thema), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.