Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Jeugd: Links

Gids met informatie rond de thema's opvoeden en opgroeien + wet- en regelgeving + jeugdhulpverlening

Links

Een selectie aanbevolen websites. Zelf een goede website gevonden die hier niet genoemd wordt? Link die niet werkt? Laat het weten aan Arjan Doolaar, informatiespecialist Sociale Studies Deeltijd.

Laatste aanvulling: 30 maart 2022

Jongerenroutes in de jeugdhulp

Interactieve website van LOC Jeugd met informatie voor jongeren over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Hulpverleners kunnen ook samen met een jongere de jongerenroutes doornemen en kijken naar de stappen die gezet kunnen worden. Voor ouders is er cliëntroutes.

Ouders.nl

Electronisch tijdschrift, onafhankelijke website en service-organisatie voor ouders van kinderen van -1 tot 18+, de grootste ouders-community van Nederland.

Bevat onder meer artikelenopinie, en columns. Een abonnement op de wekelijkse online nieuwsbrief is gratis.

Samen1Plan

Online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten, ontwikkeld door hulpverleners en cliënten, waarbij hulpverleners, familieleden en vrienden betrokken worden.

Stichting Samen1Plan is in januari 2016 opgericht door onder andere het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en (bedenker) Molendrift.

Werkplaatsen Jeugd

Samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren door kennis bij elkaar te brengen.

Laat je inspireren door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken, onder andere met infographics.

Zorg voor de Jeugd

undefinedProgramma met als doel jeugdzorg beter te maken. Professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties werken samen in de lokale praktijk.

Bekijk het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd (pdf, 68 pagina's) of de zes doelen.

StatLine

Elektronische databank van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) om zelf tabellen en grafieken samen te stellen aan de hand van gegevens over economie en samenleving.

De informatie is gratis en kan worden geprint of gedownload. Bekijk gegevens per thema of recente cijfers per thema.

Body of Knowledge

Beschrijving van het kennisfundament voor het sociaal werk, bedoeld voor huidige en toekomstige sociale professionals.

De website is opgebouwd uit de onderdelen Methodieken, Professionalisering, Sociaal Wetenschappelijk, Ethiek en Beleid & organisatie.

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Richtlijnen voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming zijn er om de professional te ondersteunen in het dagelijkse werk door middel van aanbevelingen.

De richtlijnen op basis van wetenschap, praktijkkennis en ervaringskennis zijn ontwikkeld op initiatief van de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO.

Ouders Centraal

Louise van den Broek en Jan de Graaf (onder meer redactie Vroeg) bieden professionals informatie om een goede samenwerkings-relatie met ouders op te bouwen.

Het online platform bericht over actuele ontwikkelingen, methodieken, onderzoeksbevindingen en praktijkvoorbeelden.

Ik vermoed huiselijk geweld

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor slachtoffers en plegers, bezorgde omstanders en professionals.

Opvolger van de Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt kindermishandeling.

Kijk in je brein

Ontdek wat hersenwetenschappers en gedragsonderzoekers weten over de adolescentie en wat er dan in het (puber)brein gebeurt.

De website is gemaakt door de Universiteit Leiden. De artikelen zijn geschreven door wetenschappers die onderzoek doen en zijn gebaseerd op (actuele) inzichten uit de wetenschap.

Integraal Werken in de Wijk (IWW)

Programma om kennis te verzamelen over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen met als doel beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bekijk publicaties van dit samenwerkingsverband tussen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en Werkplaatsen Sociaal Domein.

Kinderrechten

Website van het Kinderrechtencollectief met voorlichting over kinderrechten, verdeeld in Jeugd (0-18 jaar) en Professionals.

Het Kinderrechtencollectief bestaat uit zes kinderrechtenorganisaties: Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, Kinderpostzegels, UNICEF Nederland, Save the Children en Terre des Hommes.

Leer mee in het jeugddomein

Om te bereiken dat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk opgroeien en zo nodig passende hulp krijgen is het van belang dat professionals in het jeugddomein van elkaar leren.

Om hen hier bij te helpen heeft het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht diverse werkvormen ontwikkeld die kosteloos beschikbaar gesteld worden.