Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Master Pedagogiek - Literatuuronderzoek 2021: Home

Op zoek naar wetenschappelijke literatuur

Welkom op deze LibGuide!

Op dinsdag 12 oktober 2021 krijg je een literatuurpracticum aangeboden door een van de informatiespecialisten van de HAN Studiecentra.

Het leerdoel van dit practicum is:

  • op gestructureerde wijze een literatuuronderzoek opzetten
  • slim leren zoeken binnen databanken
  • kwaliteitscritera kunnen benoemen
  • bronnen verwerken, auteursrecht en APA

In deze LibGuide is de lesinhoud van deze les opgenomen, inclusief de zoekopdracht.

Informatiespecialisten

Website HAN Studiecentra

De website van de HAN Studiecentra vormt de portal naar o.a. zoekmachines, betrouwbare databanken en wetenschappelijke tijdschriftartikelen. Hier start jouw zoektocht naar relevante vakinhoudelijke literatuur, zowel online (veelal fulltext) als offline. Klik op de afbeelding voor een korte kennisclip over de website of ga naar www.han.nl/studiecentra.

Opbouw literatuurpracticum

10.45 - 11.00  Opening

11.00 - 11.30  Responsie zelfstudie APA

11.30 - 11.45  Basistheorie en instaptoets

11.45 - 12.30  Theorie zoektermen en -strategieen

12.30 - 13.15  Pauze 

13.15 - 13.45  Opdracht 1 (zoektermen)

13.45 - 14.00  Theorie bronnenkennis en kwaliteitscriteria

14.00 - 15.00  Opdracht 2, 3 en 4 (bronnen, zoekstrategieen toepassen, kwaliteitscriteria, APA bronnenlijst)

15.00 - 15.15  Afsluiting 

Extra service HAN Studiecentra

  • Boeken op locatie laten bezorgen
  • Artikelen aanvragen bij Diana Senden

Universiteitsbibliotheek

Bij de Radbouduniversiteit kun je als HAN-student gratis lenen en/of een gastaccount aanvragen (voor een dag) om artikelen te downloaden: http://www.ru.nl/ubn/diensten/lenen/lenerspas/

LET OP: deze optie is vanwege COVID-19 nu niet mogelijk. Je kunt momenteel wel fysieke materialen lenen, maar geen gebruik maken van de online collectie. Zie informatie hierover op onze website.