Skip to Main Content

Master Pedagogiek - Literatuuronderzoek: Zoektermen

Zoektermen bepalen met hulp van HANQuest

Wanneer je in HANQuest zoektermen invult, krijg je allerlei suggesties voor andere gerelateerde termen in een uitrol menu. Als je de zoekopdracht gegeven hebt kun je tevens kijken bij onderwerp en hiermee je zoektermen verfijnen.

Zoektermen bepalen met hulp van PubMed

Met behulp van de MeSH database in PubMed kun je makkelijk (wetenschappelijke) synoniemen, nauwere, bredere en verwante termen zoeken en vinden.

Zoektermen bepalen met hulp van de databank ERIC

Met  behulp van de databank  ERIC kun je ideeen opdoen voor synoniemen, bredere, nauwere en verwante termen. Klik in de databank het vakje "Termen voor onderwerp voorstellen" aan. Toegang tot alle databanken loopt via de website van de HAN Studiecentra. Zoek in de databanken op ERIC. Het kan zijn dat je jouw HAN Account moet invullen voor toegang. Op dezelfde manier kun je ook de databank PsycINFO gebruiken. 

Zoektermen bepalen met overige hulpmiddelen

  • Woordenboeken
  • Grasduinen op bijvoorbeeld Google Scholar

Bouwsteenmethode

Neem je gevonden zoektermen op in een schema (bouwsteenmethode) zodat je inzicht krijgt in de terminologie die relevant is voor jouw onderzoeksvraag, bestaande uit synoniemen, bredere, nauwere, verwante termen en vertalingen. Deze termen hebben allemaal een rol in de uiteindelijke zoekacties die je uitvoert.

Op zoekstrategieen zie je uitleg over Booleaans zoeken met AND en OR. De horizontale termen in onderstaand schema combineer je met AND en de verticale met OR.

Uitgaande van de zoekvraag: "Hoe kan Sociaal Emotioneel Leren (SEL) bijdragen aan het verminderen van gedragsproblemen in het primair onderwijs?" kan je zoektermen schema er als volgt uit zien;

Bouwsteenmethode
  Gedragsproblemen Primair onderwijs Sociaal emotioneel leren
Synoniem Probleemgedrag Basisonderwijs, Basisschool SEL
Bredere term Gedrag Onderwijs Leren
Nauwere term

Agressief gedrag, Pestgedrag, Antisociaal gedrag, Sociaal gedrag

Speciaal onderwijs, Passend onderwijs Zelfbesef, Zelfmanagement, Empathie, Sociale relaties
Verwante term   Educatie Sociaal emotionele competenties, Sociale opvoeding, Sociale vaardigheden, Emotionele ontwikkeling
Vertalingen Behavior problem, Attitude problem, Behavioural problems Primary school, Elementary school, Early childhood education Emotional learning, Social and emotional learning, Social skills, Social learning