Skip to Main Content

Online tijdschriften Sociale Opleidingen: Kind en Jeugd

Een overzicht van online tijdschriften van de sociale opleidingen (PED, SOW en SWD) toegankelijk via de HAN Studiecentra.

JGZ

JGZ: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1567-8644 (papier), 1876-598X (online)
Verschijnt 6× per jaar
Voortzetting van Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 

Online toegang: volume 44, nummer 1, 2012 – heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft en behandelt belangrijke praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en aanverwante onderwerpen. Het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Vroeg

Vroeg: Vakblad over vroegsignaleren en integrale vroeghulp
Uitgave van DG Communicatie

ISSN 1570-5722 
Verschijnt 5× per jaar
Voortzetting van VTO-nieuwsbrief  

Vakblad voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. De website biedt aanvullende informatie.

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1873-9482 (papier), 1876-6056 (online)
Verscheen 4× per jaar
Voortzetting van Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, opgegaan in Zorg+ Welzijn

Online toegang: volume 6, nummer 1, 2012 – volume 13, nummer 4, 2019
Doorzoekbaar in HANQuest

Ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Het archief van het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Jeugd en Co

Jeugd en Co: Voor professionals in de jeugdsector
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1876-6080
Verscheen 8× per jaar
Voortzetting van 0/25, opgegaan in Zorg+ Welzijn

Online toegang: volume 6, nummer 1, 2012 – volume 12, nummer 6, 2018
Doorzoekbaar in HANQuest

Tijdschrift voor iedereen die werkt met kinderen en jeugdigen met (risico op) problemen. Het archief van het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Jeugd en Co: Kennis

Jeugd en Co Kennis: Voor professionals in de jeugdsector
Uitgave van Nederlands Jeugdinstituut

ISSN 1873-9172 (papier), 1876-6099
Verscheen 4× per jaar
Supplement op Jeugd en Co.

Online toegang: volume 1, nummer 1, 2007 – volume 5, nummer 4, 2011
Doorzoekbaar in HANQuest

Verdiepingstjdschrift van Jeugd en Co, voor iedereen die werkt met kinderen en jeugdigen met (risico op) problemen. Het archief van het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Jeugd in Ontwikkeling

Jeugd in Ontwikkeling
Uitgave van Vereniging Nederlandse Ontwikkelings Psychologie (VNOP)

ISSN 2772-7718 
Artikelen verschijnen onregelmatig

Aanwezig vanaf: 2021 - heden
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Nederlandstalig, online open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen. In het tijdschrift worden actuele Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen gepubliceerd die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en interventies worden vanuit verschillende invalshoeken en contexten belicht. Alle artikelen staan op de website.