Skip to Main Content

Online tijdschriften Sociale Opleidingen: Sociaal werk

Een overzicht van online tijdschriften van de sociale opleidingen (PED, SOW en SWD) toegankelijk via de HAN Studiecentra.

Vakblad Sociaal Werk

Vakblad Sociaal Werk
Uitgave van  Bohn Stafleu van Loghum in samenwerking met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

ISSN 2468-7456 (papier), 2468-7464 (online)
Verschijnt 6× per jaar
Voortzetting van Maatwerk

Online toegang: nummer 4, 2016 – heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor professionals en studenten dat alle facetten behandelt van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert, informeert en presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Zorg+ Welzijn

Zorg+ Welzijn: Voor alle professionals met een hart
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1381-4664 (papier), 2468-1369 (online)
Verschijnt 6× per jaar
Voortzetting van Welzijnsweekblad

Online toegang: volume 22, nummer 1, 2016 - heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Magazine met relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning van het dagelijks werk in het sociaal domein. Maak kennis met het werk van collega’s in het dynamische werkveld en blijf op de hoogte van de veranderingen in de jeugdzorg, ggz, de gehandicaptenzorg, het jongerenwerk, het zorgen in de wijk, het welzijnswerk en de thuiszorg. De website biedt aanvullende informatie, onder meer met Onderzoek en Dossiers en een abonnement op een nieuwsbrief. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Movisies

Movisies: Relatieblad over Maatschappelijke Ontwikkeling
Uitgave van MovisieMovisie

ISSN 1876-0422
Verschijnt 3× per jaar

Online toegang: volume 1, nummer 1, 2007 - heden
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Relatieblad van Movisie, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein, dat werkt aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. De 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken. Alle nummers staan  online, een abonnement is  gratis, evenals één of meerdere nieuwsbrieven.

Bewonersberichten

Bewonersberichten
Uitgave van Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandsgebieden

ISSN 1389-6008
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van LSA-Berichten

Online toegang: nummer 119, zomer 2015 - heden
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor bewoners met berichten over ontwikkelingen op het gebied van bewonersinitiatief, de vernieuwing van democratie en de ontwikkelingen binnen het LSA in de vorm van reportages, interviews, kort nieuws en achtergrondverhalen. Sinds herfst 2018 alleen  online.

Werkplaats

Werkplaats
Uitgave van KNHM Foundation

ISSN 1574-2083
Verschijnt 2× per jaar
Voortzetting van Tijdschrift voor de Leefomgeving

Online toegang: nummer 21, 2016 - heden
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Magazine van KNHM Foundation dat informeert, enthousiasmeert, verdiept en een podium biedt voor discussie. Ieder nummer wordt uitgegeven met meerdere partners rondom een actueel thema met betrekking tot de leefomgeving. Op website van de KNMH kunnen nummers gratis worden gedwonload.

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek: Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 0921-5344 (papier), 2468-1377 (online)
Verscheen 6× per jaar
Opgegaan in Zorg+ Welzijn

Online toegang: volume 78, nummer 2, 2016 - volume 82, nummer 2, 2020
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning met onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. Het archief van het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Maatwerk

Maatwerk: Vakblad voor maatschappelijk werk
Uitgave van  Bohn Stafleu van Loghum in samenwerking met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

ISSN 1567-6587 (papier), 1567-6587 (online)
Verscheen 6× per jaar
Voortzetting van Maatschappelijk werk magazine en voortgezet als Vakblad Sociaal Werk

Online toegang: volume 5, nummer 1, 2004 – volume 17, nummer 3, 2016
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor professionals en studenten dat alle facetten behandelt van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert, informeert en presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.