Skip to Main Content

Online tijdschriften Sociale Opleidingen: Opvoeden

Een overzicht van online tijdschriften van de sociale opleidingen (PED, SOW en SWD) toegankelijk via de HAN Studiecentra.

Kind en Adolescent Praktijk

Kind en Adolescent Praktijk: Vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1571-4136 (papier), 1875-7065 (online)
Verschijnt 4× per jaar

Online toegang: volume 1, nummer 1, 2002 – heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Tijdschrift met informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Het vakblad biedt ook een forum voor een kritische beschouwing van die dagelijkse praktijk en voor discussie over onderwerpen waarmee de professional te maken hebben. Het tijdschrift heeft een eigen website en kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Kind en Adolescent

Kind en Adolescent: Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 0167-2436 (papier), 1876-5998 (online)
Verschijnt 4× per jaar

Online toegang: volume 13, nummer 1, 1992 – volume 41, nummer 4, 2020
Doorzoekbaar in HANQuest

Actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Pedagogiek

Pedagogiek: Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming​
Uitgave van Amsterdam University Press 

ISSN 1567-7109 (papier), 2468-1652 (online)
Verschijnt 3× per jaar
Samensmelting van Comenius en Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs 

Online toegang: nummer 1, 2011 – heden
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Wetenschappelijk tijdschrift dat zich ten doel stelt de discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen.
Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via Pedagogiek Online.

Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor ouderbegeleiders en opvoedondersteuners​
Uitgave van SWP 

ISSN 2210-7398
Verscheen 3× per jaar
Voortzetting van Ouderschap & ouderbegeleiding​ 

Online toegang: nummer 1, 2008 - nummer 3, 2019 (inlog op te vragen bij de informatiespecialist)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek, over de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners. De redactie wil bijdragen aan de ontwikkeling van de methodiek ouderbegeleiding en zoekt verbinding met het onderwijs en stimuleert studenten en professionals om te lezen en te schrijven. Praktijk, theorievorming en onderzoek komen in elk nummer aan bod. Het tijdschrift heeft een eigen website met aanvullende informatie.

HJK

HJK: De wereld van het jonge kind: Vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen
Uitgave van ThiemeMeulenhoff

ISSN 0165-4772
Verschijnt 10× per jaar

Online toegang: volume 29, 2001 - heden
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad over de ontwikkeling, opvoeding en het onderwijs aan jonge kinderen met actuele en betrouwbare vakinformatie waarbij een koppeling tussen theorie en praktijk wordt gemaakt. Het tijdschrift bevat achtergrondartikelen, prikkelende columns, tips, recensies en interviews. Voor niet-abonnees is er ook een nieuwsbrief. Het archief kan worden bekeken via HJK Online.

Management Kinderopvang

Management Kinderopvang
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1382-4406
Verschijnt 7× per jaar

Online toegang: volume 22, 2016 - heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor managers, toezichthouders en bestuurders van kinderopvangcentra en peuterspeelzalen. Het brengt de lezers op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector kinderopvang, best practices en relevant wetenschappelijk onderzoek. Het tijdschrift heeft een eigen website en kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.