Skip to Main Content

Online tijdschriften Sociale Opleidingen: Zorg

Een overzicht van online tijdschriften van de sociale opleidingen (PED, SOW en SWD) toegankelijk via de HAN Studiecentra.

Dagbesteding

Dagbesteding: Vakblad voor professionals in zorg & welzijn 
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 02589-2401 (papier) 2589-241X (online)
Verschijnt 10× per jaar
​Voortzetting van AS

Online toegang: volume 39, nummer 1, 2018 - heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor activiteitenbegeleiders, werkzaam in de ouderenzorg (intra- en extramuraal), de psychiatrie en de zorg voor (verstandelijk) gehandicapten. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

GZ-psychologie

GZ-psychologie: Het vakblad over gezondheidspsychologie, psychotherapie en psychiatrie
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1879-5080 (papier), 1879-5099 (online)
Verschijnt 8× per jaar
Hierin opgegaan PsychoPraktijk

Online toegang: volume 1, nummer 1, 2009 – heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad met wetenschappelijke artikelen over diagnostiek, indicatiestelling en behandelingen, daarnaast informatie over de praktische uitoefening van het vak, zoals de opleiding, profielen en richtlijnen en een aantal vaste rubrieken, zoals nieuws en agenda. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Zorgvisie

Zorgvisie: Magazine voor beleid en management
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1384-4199 (papier), 2468-1415 (online)
Verschijnt 12× per jaar
​Voortzetting van Het ziekenhuis 

Online toegang: volume 46, nummer 1, 2016 - heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Nieuws, achtergronden en analyses in de gezondheidszorg. Het tijdschrift zoekt de verdieping en informeert over oplossingen die de zorg beter maken aan de hand van spraakmakende interviews, best practices, achtergrondverhalen, analyses en thema-artikelen. Op de website staat het laatste nieuws en verdieping over actuele thema’s. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Participatie en Herstel

Participatie en Herstel: Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen
Uitgave van SWP

ISSN 2405-8173
Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Rehabilitatie en Herstel

Online toegang: volume 24, nummer 1, 2015 - heden (online, inlog op te vragen bij de informatiespecialist)

Vakblad dat zich richt op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het tijdschrift is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies, beschermende woonvormen en maatschappelijke opvang. De bijbehorende  website biedt aanvullende informatie en samenvattingen van de artikelen.

Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA): Theorie en praktijk
Uitgave van Stichting WTA

ISSN 1570-7016 (papier)
Verschijnt 4× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 15, nummer 4, 2016 - heden (papier, bewaartermijn 20 jaar), volume 7, nummer 1, 2008 - heden (online, inlog op te vragen bij de informatiespecialist)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Nederlands wetenschappelijk tijdschrift ter bevordering van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De website biedt samenvattingen van verschenen artikelen en er is een tweede website met aanvullende informatie.

Verslaving

Verslaving: Tijdschrift over verslavingsproblematiek
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1875-1842 (papier), 1875-7073 (online)
Verscheen 4× per jaar
Voortzetting van Handboek verslaving en Nieuwsbrief verslaving

Online toegang: volume 1, nummer 1, 2005 – volume 13, 2017
Doorzoekbaar in HANQuest

Achtergronden van de dagelijkse beroepspraktijk in de verslavingszorg met toegankelijke en gedegen informatie over de preventie, de behandeling en de maatschappelijke opvang van verslaafden. Daarnaast besteedt Verslaving aandacht aan de verslavende middelen zelf en aan de omgang met verslaafden. Deze achtergrondinformatie wordt afgewisseld met onderhoudende korte bijdragen, prikkelende discussies, toelichtingen en actuele literatuurinformatie. Het archief van het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

AS

AS: Maandblad voor de Activiteitensector
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 0168-2857 (papier), 2468-1407 (online)
Verschijnt 10× per jaar
​Voortgezet als Dagbesteding

Online toegang: volume 37, nummer 1, 2016 - volume 38, 2017
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor activiteitenbegeleiders over actuele ontwikkelingen in onder meer ouderenzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg, Het archief van het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.