Skip to Main Content

Online tijdschriften Sociale Opleidingen: Ouderen

Een overzicht van online tijdschriften van de sociale opleidingen (PED, SOW en SWD) toegankelijk via de HAN Studiecentra.

Denkbeeld

Denkbeeld: Tijdschrift voor Psychogeriatrie
Uitgave van  Bohn Stafleu van Loghum in samenwerking met de Vereniging voor Psychogeriatrie (VPG)

ISSN 0926-7182 (papier), 1876-5653 (online)
Verschijnt 6× per jaar

Online toegang: volume 16, nummer 1, 2004 – heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Populair-wetenschappelijk opinieblad, waarin de oudere mens met psychogeriatrische problemen centraal staat. Het tijdschrift schenkt aandacht aan alle problemen die zich in de latere levensfase kunnen voordoen: van dementie tot angst, van achterdocht tot depressiviteit. Denkbeeld informeert zijn lezers op uiterst begrijpelijke en inzichtelijke wijze over ervaringen en nieuwe ontwikkelingen in wetenschap, praktijk en beleid van de psychogeriatrische hulpverlening. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 0921-5832 (papier), 2468-1350 (online)
Verschijnt 12× per jaar

Online toegang: volume 48, nummer 1, 2016 - heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad voor verzorgenden werkzaam in de verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Dagelijkse zorgverlening, ziektebeelden, maar ook ethische vraagstukken, nieuws en praktijkervaringen komen aan bod. De website biedt aanvullende informatie en 2x per week een digitale nieuwsbrief. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Gerōn

Gerōn: Tijdschrift over ouder worden & samenleving
Uitgave van  Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1389-143X (papier), 2352-1880 (online)
Verscheen 4× per jaar

Online toegang: volume 16, nummer 1, 2014 – volume 20, nummer 4, 2018
Doorzoekbaar in HANQuest

Vaktijdschrift over ouder worden in de moderne samenleving voor professionals die in praktijk en beleid van de ouderenzorg werkzaam zijn. Gerōn heeft vier aandachtsgebieden:welzijn (ethische vragen, zingeving, participatie, vrije tijd, bewegen, sociale relaties), zorg (gezondheid, welzijnswerk, intra- en extramuraal, financiering van de gezondheidszorg), huisvesting (bouwen, wonen, woongroepen, woonzorgzones) en inkomen (arbeid, pensioenen, AOW, langer werken). Het archief van het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.