Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

APA PsycINFO: Combineren van zoekacties

Zoeken naar informatie over psychologie

Combineren van zoekacties en/of concepten

 

 

 

 

 

 

In het scherm Search History kun je zoekacties combineren door de zoekacties aan te vinken en op ‘Search with AND’ of ‘Search with OR‘ te klikken. Gecompliceerde zoekacties (bv. (S1 OR S2) AND S3 ) moet je in APA PsycINFO in meerdere stappen uitvoeren.

Zoekactie opbouwen in Word

In Word kun je de zoekactie gemakkelijk opbouwen:

- Alle termen van één concept verbind je met elkaar met OR. Zowel de Thesaurus-termen als de vrije termen worden hier met OR aan elkaar verbonden.

- Hetzelfde doe je met het volgende concept.

- Als je alle concepten af hebt, verbind je de verschillende concepten aan elkaar met AND.

Het gebruik van kleurtjes zorgt ervoor dat je een goed overzicht houdt over jouw zoekactie. Je kunt de verschillende codes, zoals DE of TI, handmatig in Word zetten en zo jouw zoekactie opbouwen.

De opgebouwde zoekactie in Word knip en plak je vervolgens in het zoekscherm van APA PsycINFO.

Voorbeeld van zoekactie in APA PsycINFO

 

 

 

Zoekactie losse elementen:

DE "Lithium" OR DE "Lithium Carbonate" OR TI lithium OR AB lithium OR TI Lithium Carbonate OR AB Lithium Carbonate

AND

DE "Bipolar Disorder" OR TI Bipolar Disorder OR AB Bipolar Disorder

AND

DE "Quality of Life" OR DE "Health Related Quality" of Life OR DE "Quality of Work Life"

 

 

Zoekactie achter elkaar:

(DE "Lithium" OR DE "Lithium Carbonate" OR TI lithium OR AB lithium OR TI Lithium Carbonate OR AB Lithium Carbonate) AND (DE "Bipolar Disorder" OR TI Bipolar Disorder OR AB Bipolar Disorder) AND (DE "Quality of Life" OR DE "Health Related Quality of Life" OR DE "Quality of Work Life")