Skip to Main Content

APA PsycINFO: Zoekopdracht opbouwen

Zoeken naar informatie over psychologie

Bouwsteenmethode

Op de vorige pagina's is uitgelegd hoe je naar thesaurus-termen (ofwel DE-termen) kunt vinden, en hoe je de titel en het uittreksel van artikelen doorzoekt. Als alle onderdelen eenmaal in de zoekgeschiedenis staan kunnen deze gecombineerd worden tot een complete zoekopdracht. Hiervoor maken we gebruik van de "bouwsteenmethode". Hierdoor komt je zoekstring er als volgt uit te zien:

Element 1: ([DE-term] OR [Title en Abstract])

                   AND

Element 2: ([DE-term] OR [Title en Abstract])

                   AND

Element 3: ([DE-term] OR [Title en Abstract])

Deze methode zorgt ervoor dat uit elk element iets in een artikel moet zitten om gevonden te worden. Je kunt deze zoekstring direct in APA Psycinfo opbouwen, of eerst in word maken. Het is hoe dan ook verstandig om je zoekactie tussendoor op te slaan, na een kwartier inactief te zijn of na het venster gesloten te hebben wist APA psycinfo namelijk je zoekgeschiedenis.

Combineren van zoekacties en/of concepten

In het scherm Search History vind je jouw vorige zoekacties terug. Wanneer je een ingewikkelde zoekactie uitvoert is het verstandig om eerst elk afzonderlijke element samen te stellen en in je geschiedenis te plaatsen. Pas als je tevreden bent over de afzonderlijke elementen combineer je ze met AND.

Zoekactie opbouwen in Word

In word is het gemakkelijk om een zoekactie op te bouwen. Dit heeft als voordeel dat je je zoekopdracht kunt bewaren voor later. APA Psycinfo slaat je zoekopdracht namelijk niet op als je je tabblad sluit of als je langer dan een kwartier inactief bent. 

Je bouwt je zoekopdracht in word als volgt op:

  1. Zet alle termen van 1 element achter elkaar en verbind deze met OR. Zet termen die uit meerdere woorden bestaan tussen dubbele aanhalingstekens. 
  2. Zoek de juiste termen op in de thesaurus en plaats deze in de zoekbalk. Kopieer deze termen vanuit de zoekbalk en plaats deze ook in je word-document. Je kunt de gehele string aan woorden inclusief OR en DE overnemen. 
  3. Wanneer je in Psycinfo wil gaan zoeken verbind je de zoekbalken voor Title, Abstract en de DE-termen met OR. 
  4.  Herhaal dit voor de overige elementen.

Voorbeeld van zoekactie in APA PsycINFO

 

 

 

Zoekvraag:

Wat is het effect van lithium op het welbevinden van een persoon met een bipolaire stoornis?

Elementen:

DE "Lithium" OR DE "Lithium Carbonate" OR TI (lithium OR lithium carbonate) OR AB (lithium OR Lithium Carbonate)

AND

DE "Bipolar Disorder" OR TI (Bipolar Disorder) OR AB (Bipolar Disorder)

AND

DE "Quality of Life" OR DE "Health Related Quality" of Life OR DE "Quality of Work Life"