Skip to Main Content

Vaktherapie themagids - Traumabehandeling: E-publicaties

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over de behandeling van een psychotrauma door middel van beeldende, drama-, muziek- of psychomotorische therapie.

E-publicaties psychotrauma

Een selectie van online titels over het thema psychotrauma.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 5 september 2023

Tijdschriftartikel

Hardeman, E. (2023). Traumatherapeut Janette Bos: ‘Vraag altijd naar gevoelens van walging’. GZ-Psychologie, 15(4), 30-33. https://doi.org/10.1007/s41480-023-1477-z

Tijdschriftartikel

Vervoort-Schel, J., Pellemans-van Rooijen, R., Kooijmans, R., & Moonen, X. (2022). Waarom Trauma Informed Care als organisatiebreed raamwerk voor trauma-sensitieve zorg? LVB Onderzoek & Praktijk, 20(1), 5-57.

Te raadplegen via Landelijk Kenniscentrum LVB.

Proefschrift

Hoeboer, C. M. (2022). Choosing the right track: Improving PTSD treatment outcomes for patients with childhood abuse-related posttraumatic stress disorder [Proefschrift]. Universiteit Leiden.

Te raadplegen via Leiden University Scholary Publications.

Richtlijn

Hein, I., Kooymans, E., Oudenampsen, J., Knipschild, R., Van den Berg, G., & Van Minnen, A. (2021). Signaleren van traumagerelateerde problemen: Richtlijn. NVO; BPSW; NIP.

Te raadplegen via Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Tijdschriftartikel

Mevissen, L., Ooms-Evers, M., Serra, M., De Jongh, A., & Didden, R. (2020). Intensieve traumagerichte behandeling voor gezinnen met LVB: Toepasbaarheid en potentiële effectiviteit. Gedragstherapie, 53(4), 237-256.

Te raadplegen via website Gedragstherapie.

Master thesis

undefinedOosterman, M. (2020). Effectiviteit van EMDR bij veteranen met (complexe) PTSS [Master thesis]. Utrecht University.

Te raadplegen via Utrecht University.

Tijdschriftartikel

Smid, N., De Roos, C., & Mooren, T. (2019). Hulp aan gevluchte kinderen met trauma's: Werk in uitvoering. Kind & Adolescent Praktijk, 18(4), 40-43. https://doi.org/10.1007/s12454-019-0051-8

Tijdschriftartikel

De Haan, E. (2019). Dwang en trauma. Kind & Adolescent Praktijk, 18(3), 42-43. https://doi.org/10.1007/s12454-019-0037-6

Tijdschriftartikel

Beldman, G., & De Weerd, B. (2019). Stabilisatie bij complexe PTSS? GZ-Psychologie, 11(2), 16-20. https://doi.org/10.1007/s41480-019-0014-6

Tijdschriftartikel

Hummel, L., & Driessen, A. (2018). Traumabehandeling met het schemamodusmodel en EMDR: Handvatten voor casusconceptualisatie en interventies. Gedragstherapie, 51(3), 186-206.

Te raadplegen via website Gedragstherapie.

Boek

Van der Boon, N., & Van Bakel, H. (2017). Modified Interaction Guidance (MIG): Interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma. Bohn Stafleu van Loghum. ​https://doi.org/10.1007/978-90-368-1857-5

Hoofdstuk

Engelhard, I., & Van der Ploeg, H. (2015). Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. In H. T. van der Molen, E. Simon, & E. van Lankveld (Reds.), Klinische psychologie: Theorieën en psychopathologie (3e druk; pp. 435-453). Noordhoff Uitgevers.

Te raadplegen via EBSCO.
 

Boek

Beer, R., & Lindauer, R. (2014). Verwerken en versterken: Werkboek voor kinderen en jongeren bij de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie. Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0574-2

Boek

Beer, R., & Lindauer, R. (2014). Verwerken en versterken: Werkboek voor therapeuten bij de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie. Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0584-1

Richtlijn

Van hoof, W. (Projectleider). (2023). Multidisciplinaire richtlijn psychosociaal crisismanagement: Ondersteuning en zorg bij rampen en crises. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Te raadplegen via ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Interventie

Beer, R., Oterdoom, L., & Lindauer, R. J. L. (2022). Traumagerichte cognitieve gedragstherapie. Nederlands Jeugdinstituut.

Te raadplegen via Nederlands Jeugdinstituut.

Proefschrift

Marsman-Bonekamp, V. A. M. (2021). Beyond dis-ease and dis-order: Exploring the long-lasting impact of childhood adversity in relation to mental health [Proefschrift]. Universiteit Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.20211103vm

Informatiekaart

Trimbos-instituut & Nederlands Veteraneninstituut. (2021). Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij veteranen: Uitleg voor kinderen over een ouder met posttraumatische stressstoornis (PTSS) - na uitzending als militair.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.
 

Handreiking

Werkgroep LVB en trauma. (2020). Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking: Een handreiking voor behandelaren en begeleiders. Academische Werkplaats Kajak.

Te raadplegen via website Academische Werkplaats Kajak.

Protocol

Beer, R., Verlinden, E., & Lindauer, R. (2020). Protocol voor classificatie, screening en diagnostiek van trauma- en stressorgerelateerde & dissocoatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten. Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma.

Te raadplegen via Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma.

Online interview

Hardeman, E. (2019, 15 augustus). Iva Bicanic: ‘Natuurlijk kunnen kinderen met een PTSS een EMDR-behandeling aan’. GZ-Psychologie.

Te raadplegen via website GZ-Psychologie.

Tijdschriftartikel

Mooren, T., & Velu, M. (2019). Werkzaam bij getraumatiseerde vluchtelingenkinderen? Onderzoek naar de effectiviteit van traumabehandeling bij vluchtelingenkinderen. Vakblad Sociaal Werk, 20(6), 26-27. https://doi.org/10.1007/s12459-019-0082-0

Tijdschriftartikel

Baker, F. A., Metcalf, O., Varker, T., & O’Donnell, M. (2018). A systematic review of the efficacy of creative arts therapies in the treatment of adults with PTSD. Psychological Trauma, 10(6), 643-651. https://doi.org/10.1037/tra0000353

Tijdschriftartikel

Struik, A., & Van Blanken, B. (2018). Traumabehandeling kan wel! De toepassing van de slapende honden methode bij jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking. LVB Onderzoek & Praktijk, 16(1), 5-16.

Te raadplegen via Landelijk Kennisecntrum LVB.

Profielbeschrijving

Van Wamel, A., De Graaf, I., & Hulsbosch, L. (Reds.). (2017). Top Referente Trauma Centra: In profiel. TRTC; Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.

Boek

Grietens, H., Lindauer, R., & Geeraets, M. (Themared.). (2015). Kind en trauma. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0970-2

Boek

Beer, R., & Lindauer, R. (2014). Verwerken en versterken: Werkboek voor ouders bij de methode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie. Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0582-7

Tijdschriftartikel

Boelen, P., De Keijser, J., & Smid, G. (2014). Individuele gevolgen van traumatisch verlies: Rouw na de Vliegramp Oekraïne. Cogiscope, 14(4), 19-25.

Te raadplegen via website Jos de Keijser