Skip to Main Content

Vaktherapie themagids - Traumabehandeling: Tijdschriften

Gids voor het zoeken en vinden van informatie over de behandeling van een psychotrauma door middel van beeldende, drama-, muziek- of psychomotorische therapie.

Tijdschrift voor Vaktherapie

Tijdschrift voor Vaktherapie: Praktijk, theorie, onderzoek en beroep
Uitgave van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

ISSN 1871-5052
Verschijnt 4× per jaar
Samensmelting van Tijdschrift voor Creatieve Therapie en Tijdschrift voor Psychomotorische Therapie

Aanwezig vanaf: jaargang 1, nummer 1, 2005 - heden (papier), jaargang 5, nummer 1, 2009 - heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest 

Het Nederlandstalige tijdschrift over vaktherapie is op papier verkrijgbaar, de hoofdartikelen vanaf 2009 kunnen gratis worden geraadpleegd in de Databank Vaktherapie.

Op de website van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen kan een Excelbestand worden gedownload met inhoudsopgaven vanaf 1971, inclusief voorlopers Tijdschrift voor Creatieve Therapie en Dokumentatiebladen van de Nederlandse Vereniging voor Kreatieve TherapieArtikelen vanaf 1971

Er worden regelmatig artikelen over trauma en vaktherapie gepubliceerd. Nummer 2 en nummer 4 van 2014 zijn themanummers over trauma, onderstaand de inhoudsopgaven.

Impact

Impact: Magazine over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen​
Uitgave van Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

Verschijnt 4× per jaar
Voortzetting van Cogiscope 

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 2017 – heden (papier), volume 1, nummer 1, 2017 – heden (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Kwartaalblad dat informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld. Afleveringen kunnen gratis gedownload worden op de website van Arq, het meest recente nummer uitgezonderd.

Themanummers over trauma:
2021-4: Identiteit
2020-1: Traumatische rouw 
2019-4: Trauma in beeld
2019-3: 75 jaar leven met oorlog
2019-1: Moreel trauma
2018-1: Veteranen

Journal of Child & Adolescent Trauma

Journal of Child & Adolescent Trauma
Uitgave van Springer

ISSN 1936-1521 (papier), 1936-153X (online)
Verschijnt 4× per jaar

Aanwezig vanaf: volume 1, nummer 1, 2008 – heden (online - embargo: 1 jaar)
Doorzoekbaar in HANQuest

Wetenschappelijk tijdschrift over de psychologische effecten van trauma bij kinderen en adolescenten. Artikelen gaan over onderzoek, preventie en behandeling van klachten en stoornissen. Het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via SpringerLink:
Journal of Child & Adolescent Trauma

Cogiscope

Cogiscope: Tijdschrift over gevolgen van schokkende gebeurtenissen
Uitgave van Stichting Cogis (vanaf 2017: Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld), kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

ISSN 1871-1065
Verscheen 4× per jaar
Voortgezet als Impact: Magazine over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen 

Aanwezig vanaf: volume 11, nummer 1, 2015 – volume 13, nummer 4, 2016 (papier), volume 12, nummer 1, 2015 – volume 13, nummer 4, 2016 (online) *
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Kwartaalblad over de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen met als doel betrokkenen op dit terrein te informeren over ontwikkelingen op het gebied van preventie en hulpverlening.
* Afleveringen kunnen gratis gedownload worden op de website van Arq, het online archief wordt wellicht verder uitgebreid.

Themanummers:
2016-2: De actuele betekenis van WO2
2016-1: Kinderen
2015-4: Vluchtelingen
2015-3: e-Health
2015-2:  Radicalisering

Dth

Dth: Directieve therapie
Uitgave van Boom

ISSN 0167-238X
Verscheen 4× per jaar
Voortzetting van Groepspsychotherapie

Aanwezig: volume 33, nummer 3, 2013 - volume 37, nummer 4, 2017 (papier - bewaartermijn 10 jaar), volume 12, nummer 1, 1992 - volume 37, nummer 4, 2017 (online)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Tijdschrift voor de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en in de psychotherapie. Directieve therapie is een psychotherapeutische benadering gericht op actie en verandering. De persoonlijkheid van de cliënt en zijn cultuur zijn steeds het uitgangspunt, met als doel hem te motiveren tot verandering. De therapeut wordt uitgedaagd om creatief en vindingrijk te zijn in het bieden van een behandeling op maat. Alle nummers staan gratis online.