Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work Deeltijd themagids - Welzijn & Samenleving: Links

Gids met informatie rond de thema's outreachend en netwerkgericht werken + wijkgericht werken en sociale wijkteams + wetgeving lokaal en gemeentebeleid

Links

Een selectie aanbevolen websites. Zelf een goede website gevonden die hier niet genoemd wordt? Link die niet werkt? Laat het weten aan Arjan Doolaar, informatiespecialist Social Work Deeltijd.

Laatste aanvulling: 25 november 2021

Kennisdossier Sociale wijkteams

Kennisdossier met informatie in diverse vormen: nieuws, agenda, publicaties, interventiebeschrijvingen, praktische tools, praktijkvoorbeelden en dossiers.

Movisie biedt ondersteuning door het verzamelen van praktische handvatten en begeleiden van wijkteams vanaf de visievorming tot de implementatie en monitoring.

StatLine

Elektronische databank van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) om zelf tabellen en grafieken samen te stellen aan de hand van gegevens over economie en samenleving.

De informatie is gratis en kan worden geprint of gedownload. Bekijk gegevens per thema of recente cijfers per thema.

WijkWijzer

Samenwerkingsverband van verschillende organisaties om kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners te stimuleren.

Het platform draagt bij aan de beweging waarin betrokken personen en organisaties samenwerken aan stedelijke vernieuwing en versterking van de wijk- en buurtaanpak.

Integraal Werken in de Wijk (IWW)

Programma om kennis te verzamelen over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen met als doel beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bekijk publicaties van dit samenwerkingsverband tussen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en Werkplaatsen Sociaal Domein.

Body of Knowledge

Beschrijving van het kennisfundament voor het sociaal werk, bedoeld voor huidige en toekomstige sociale professionals.

De website is opgebouwd uit de onderdelen Methodieken, Professionalisering, Sociaal Wetenschappelijk, Ethiek en Beleid & organisatie.