Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work Deeltijd themagids - Welzijn & Samenleving: Wetgeving lokaal en gemeentebeleid

Gids met informatie rond de thema's outreachend en netwerkgericht werken + wijkgericht werken en sociale wijkteams + wetgeving lokaal en gemeentebeleid

Wetgeving lokaal en gemeentebeleid

Een selectie titels met het thema wetgeving lokaal en gemeentebeleid - links papier, rechts online.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 2 december 2022

Boek

Simons, P. (Eindred.). (2022). Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector: Editie 2022-2023. Boom Juridisch.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Cardol, G. (2022). Recht doen aan sociale professionals. Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 24.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Siegers, A. (2017). De nieuwe route: Transformatie in het sociaal domein: Samensturing met alle betrokkenen (3e druk). Datishelder!

Bekijk Website.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Hout, A., & Witte, L. (2016). Integraal sociaal werk: Naar de sociale professional van de toekomst. Boom.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 26.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Essay

Gebhardt, W., & Feijten, P. (2022). Mensbeelden bij beleid: Bewust worden, bespreken en bijstellen. ​Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via Sociaal en Cultureel Planbureau.

Verkenning

Verkenningscommissie HSS. (2022). Sociaal in beweging: Empowerment van de sociaal professional als fundament. ​Vereniging Hogescholen.

Te raadplegen via Vereniging Hogescholen.

Online publicatie

De Klerk, M., Eggink, E., Van Echtelt, P., & Kromhout, M. (met Van den Berg, E.). (2022). Uitdagingen in het sociaal domein: Nieuwe gemeentebesturen aan zet. ​Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via Sociaal en Cultureel Planbureau.

Boek

Sepmeijer-Schmal, D., & Sepmeijer, M. (2021). Recht voor de sociaal professional (2e druk). Boom.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Rapport

Van Bergen, A.-M., De Haan, J., & De Vries, S. (2019). Het eerste jaar koplopers: Inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning. Movisie.

Te raadplegen via Movisie.

Themanummer

Scheepmaker, M. P. C. (Red.). Jeugdzorg onder druk [Themanummer]. (2019). Justitiële Verkenningen, 45(6).

Te raadplegen via Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Rapport

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2017). De Staat van de Gemeenten 2017.

Bekijk dit rapport online.

Bekijk editie 2015.

Essay

Putters, K. (2018). Een lokaal sociaal contract: Voorwaarden voor een inclusieve samenleving. Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via Binnenlands Bestuur.

Rapport

Meije, D., Peterse, A., & Sinnema, H. (2017). De match tussen bewoner en welzijnsactiviteit. Trimbos-instituut.

Te raadplegen via Trimbos-instituut.