Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work Deeltijd themagids - Welzijn & Samenleving: Recent

Gids met informatie rond de thema's outreachend en netwerkgericht werken + wijkgericht werken en sociale wijkteams + wetgeving lokaal en gemeentebeleid

Recent: Welzijn & Samenleving

Een selectie van sinds 2021 verschenen titels met het thema welzijn en samenleving.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 18 november 2022

Beroepsprofiel

Koeter, L. (2022). Beroepsprofiel van de sociaal werker. Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Raeymaeckers, P., Gradener, J., Van Dam, S., Botman, S., Driessens, K., Boxstaens, J., & Tirions, M. (Reds.). (2021). Denken over sociaal werk: Samenleving, rechtvaardigheid en praktijk. Uitgeverij Acco.

Bekijk Samenvatting en Pagina 5 - 12 en 27 - 34.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Rapportage + Factsheets

Hoff, S., Vrooman, C., Iedema, J., Boelhouwer, J., & Kullberg, J. (2021). Verschil in Nederland 2014-2020: Zes sociale klassen en hun visies op samenleving en politiek. Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via SCP.

Boek

Bakker-Klein, J. (2021). Anders kijken: Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein. Movisie.

Te raadplegen via website Movisie.

Boek

Verhagen, P., & Haarsma-den Dekker, C. (2022). Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn: Van signaal naar succesverhaal (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Beroepscode

Steenmeijer, J. (2021). Beroepscode voor professionals in sociaal werk. Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Rapport

Jansen, J., Ketel, J., Liefhebber, S., Panhuijzen, B., & Van Pelt, M. (2021). De stand van het sociaal werk in Nederland: De grote raadpleging van het sociaal werk 2020. Movisie.

Te raadplegen via website Movisie.

Tijdschriftartikel

Hoijtink, M., Spierts, M., Van Pelt, M., Roose, R., & Verharen, L. (2021). Professionalisering: Waarom is het belangrijk voor sociaal werkers? Vakblad Sociaal Werk, 22(1)8-12. https://doi.org/10.1007/s12459-021-0854-1