Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work Deeltijd themagids - Welzijn & Samenleving: Recent

Gids met informatie rond de thema's outreachend en netwerkgericht werken + wijkgericht werken en sociale wijkteams + wetgeving lokaal en gemeentebeleid

Recent: Welzijn & Samenleving

Een selectie van sinds 2020 verschenen titels met het thema welzijn en samenleving.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 15 juli 2022

Boek

Verhagen, P., & Haarsma-den Dekker, C. (2022). Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn: Van signaal naar succesverhaal (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Beroepscode

Steenmeijer, J. (2021). Beroepscode voor professionals in sociaal werk. Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Rapport

Jansen, J., Ketel, J., Liefhebber, S., Panhuijzen, B., & Van Pelt, M. (2021). De stand van het sociaal werk in Nederland: De grote raadpleging van het sociaal werk 2020. Movisie.

Te raadplegen via website Movisie.

Tijdschriftartikel

Hoijtink, M., Spierts, M., Van Pelt, M., Roose, R., & Verharen, L. (2021). Professionalisering: Waarom is het belangrijk voor sociaal werkers? Vakblad Sociaal Werk, 22(1)8-12. https://doi.org/10.1007/s12459-021-0854-1

Boek

Van Pelt, M., Roose, R., Hoijtink, M., Spierts, M., & Verharen, L. (Reds.). (2020). Professionalisering van sociaal werk: Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen. Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Van Zaalen, Y., Mulderij, M., & Deckers, S. (2020). Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 25.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Erven, A. L. (2020). VISSen in zorg en welzijn: Mensgerichte vernieuwing en innovatie. Uitgeverij SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 17.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Raeymaeckers, P., Gradener, J., Van Dam, S., Botman, S., Driessens, K., Boxstaens, J., & Tirions, M. (Reds.). (2021). Denken over sociaal werk: Samenleving, rechtvaardigheid en praktijk. Uitgeverij Acco.

Bekijk Samenvatting en Pagina 5 - 12 en 27 - 34.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Rapportage + Factsheets

Hoff, S., Vrooman, C., Iedema, J., Boelhouwer, J., & Kullberg, J. (2021). Verschil in Nederland 2014-2020: Zes sociale klassen en hun visies op samenleving en politiek. Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via SCP.

Boek

Bakker-Klein, J. (2021). Anders kijken: Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein. Movisie.

Te raadplegen via website Movisie.

Rapport

Kromhout, M., Van Echtelt, P., & Feijten, P. (2020). Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Sociaal en Cultureel Planbureau.

Te raadplegen via website SCP.

Rapport

Den Ridder, J., Josten, E., Boelhouwer, J., & Van Campen, C. (2020). De sociale staat van Nederland 2020. Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bekijk Website.

Te raadplegen via SCP.

Boek

Van 't Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.