Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Welzijn & Samenleving: Organisaties

Gids met informatie rond de thema's outreachend en netwerkgericht werken + wijkgericht werken en sociale wijkteams + wetgeving lokaal en gemeentebeleid

Organisaties en instituten

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met onderzoek naar en informatie geven over diverse vraagstukken omtrent welzijn en samenleving, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken.

Laatste aanvulling: 29 maart 2022

Movisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en veiligheid.

Abonneer op Movisie Mail (tweemaal per maand), relatiekrant Movisies (gratis) of een themanieuwsbrief.

Stichting Actief Burgerschap

Facilitering van de leerstoel Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht en onderwijs wordt verzorgd.

De website bevat onder meer een overzicht met boeken en rapporten en artikelen die in sommige gevallen gratis kunnen worden gedownload.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Toezichthouder over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Inspectierapporten en andere publicaties kunnen gratis worden gedownload, tevens is er een meldpunt.

Sterker sociaal werk

Organisatie ontstaan uit een fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en seniorennetwerk Swon voor hulp en ondersteuning aan mensen in het rijk van Nijmegen.

De website bevat onder andere informatie over sociale wijkteams in Nijmegen, publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Sociaal Werk Nederland

Brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland, zorgt voor verbinding tussen organisaties en werkgevers in het sociaal domein.

De website biedt informatie verdeeld over verschillende hoofdthema's, onder andere Werkvelden sociaal werk en Werkgerveszaken.

LSA Bewoners

Netwerk voor kennisdeling van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties.

De website biedt informatie in de vorm van nieuws en blogs en via verslagen van bijeenkomsten.

Verwey-Jonker Instituut

Nationaal instituut dat onafhankelijk onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken. Thema's zijn onder meer moeilijk bereikbare groepen en sociale dilemma’s.

Er zijn 14 onderzoekthema's (waaronder Buurten en Gezondheid), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut dat volgt, verklaart en verkent hoe het met Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied.

Abonneer op Attenderen op publicaties (op thema), publicaties kunnen gratis worden gedownload.