Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD themagids - Welzijn & Samenleving: Organisaties

Gids met informatie rond de thema's outreachend en netwerkgericht werken + wijkgericht werken en sociale wijkteams + wetgeving lokaal en gemeentebeleid

Organisaties en instituten

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met onderzoek naar en informatie geven over diverse vraagstukken omtrent welzijn en samenleving, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken.

Laatste aanvulling: 15 juni 2021

Movisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Abonneer op Movisie Mail (tweemaal per maand), relatiekrant Movisies (gratis) of een themanieuwsbrief.

Stichting Actief Burgerschap

Deze stichting faciliteert de leerstoel Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam waar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt verricht en onderwijs wordt verzorgd.

De website bevat onder meer een overzicht met boeken en rapporten en artikelen die in sommige gevallen gratis kunnen worden gedownload.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein is de website van vier samenwerkende inspecties: Gezondheidszorg & Jeugd, Onderwijs, Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Toezicht Sociaal Domein (TSD) doet onderzoek in een wijk of gemeente in Nederland waar problemen rond jeugdigen en/of kwetsbare burgers spelen of dreigen.

Sociaal Werk Nederland

Brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / Sociaal Werk, zorgt voor verbinding tussen organisaties en werkgevers in het sociaal domein.

De website biedt informatie verdeeld over verschillende hoofdthema's, onder andere Werkvelden sociaal werk en Werkgerveszaken.

LSA Bewoners

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties.

De website biedt informatie in de vorm van nieuws en blogs, in de kennisbank en via verslagen van evenementen.

Verwey-Jonker Instituut

Nationaal instituut dat onafhankelijk onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken. Thema's zijn onder meer moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen en sociale dilemma’s.

Er zijn vijftien onderzoekthema's (waaronder Buurten en Sport), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Abonneer op Attenderen op publicaties (op thema), publicaties kunnen gratis worden gedownload.