Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SWD themagids - Zorg: Geestelijke gezondheidszorg

Gids met informatie rond de thema's gehandicaptenzorg + geestelijke gezondheidszorg + ouderenzorg

Geestelijke gezondheidszorg

Een selectie titels met het thema geestelijke gezondheidszorg.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 4 augustus 2020

Boek

undefinedVan der Stel, J. (2020). Herstel als leerproces. Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 16.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

De Graaff, F., Stavenuiter, B., & Beneken genaamd Kolmer, D. (2020). Mantelzorg in de ggz: Verleden, heden en toekomst. Bussum: Coutinho.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 17.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Staveren, R. (2018). Hart voor herstel: Werken aan een menswaardige GGZ. Utrecht: De Tijdstroom.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Proefschrift

Brummel, A. (2017). Sociale verbinding in de wijk: Mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening (Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen). Delft: Eburon.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Zuthem, J. W., Kroon, F., Wunderink, C., Van Weeghel, J., & Van Rooijen, S. (2017). Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen: In ambulante begeleiding en beschermd wonen. Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 19.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van Balkom, A. J. L. M., Kupka, R. W., & Spijker, J. (Reds). (2017). Casusboek kwaliteitsstandaarden: Zorgstandaarden en generieke modules. Utrecht: De Tijdstroom.

Bekijk Samenvatting en Inhoudsopgave.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Koekkoek, B. (2016). Verward in Nederland: Hoe we omgaan met mensen met psychische stoornissen. Houten: LannooCampus.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

undefinedKortmann, F. (2020). Culturele competenties in de ggz: Theorie en praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Boek

Langedijk, J. (2018). Praktijkboek herstelondersteunende zorg. Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Peeters, P., & Westen, K. (met Van Veldhuizen, R., & Delespaul, P.). (2018). Zorg voor afstemming: Optimale samenwerking in sociaal domein en ggz. Amsterdam: SWP.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 16.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Schoen, I., & Van Pagée, M. (2017). Samen leven met psychische klachten: Een handreiking. Amsterdam: Boom.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1 - 33.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Leeman, E., Bähler, M., Bovenberg, F., Dorleijn, M., Van Goor, L., Kreuger, T., . . . Mulder, N. (2017). Praktijkboek resourcegroepen: Herstellen doe je samen. Utrecht: De Tijdstroom.

Bekijk Samenvatting, Inhoudsopgave en Voorwoord.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Themanummer

Van de Giessen, I. (Hoofdred.). (2017). 'Inzet eigen kwetsbaarheid in hulpverlening' [Themanummer]. Participatie en herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 26(3).

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Keirse, M. (2008). Helpen bij ziekte en pijn: Een gids voor de patiënt, het gezin en de zorgverlener (3e druk). Tielt: Lannoo.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.