Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Zorg: Ouderenzorg

Gids met informatie rond de thema's gehandicaptenzorg + geestelijke gezondheidszorg + ouderenzorg

Ouderenzorg

Een selectie titels met het thema ouderenzorg - links papier, rechts online.

Dit overzicht is niet compleet, kijk voor meer titels in HANQuest.

Laatste aanvulling: 11 oktober 2023

Boek

Van Assche, L., & Van de Ven, L. (Reds.). (2023). Verdriet bij ouderen: Behandeling en begeleiding van droefheid, rouw en depressie. Gompel&Svacina.

Bekijk Samenvatting.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Martens, K., & Beneken genoemd Kolmer, D. (2019). Eenzaamheid: Ontmoetingen met ouderen. Uitgeverij Coutinho.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1-15.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Wang, S., & Nussbaum, A. M. (2018). Psychische klachten bij ouderen: Diagnose en behandeling (A. Videler, Red. Nederlandstalige editie; G. Roorda & C. Slootweg, Vert.). Boom.

Bekijk Samenvatting en Pagina 1- 26.

Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Vink, M., Kuin, Y., Westerhof, G., Lamers, S., & Pot, A. M. (Reds.). (2017). Handboek ouderenpsychologie (2e geheel herziene druk). De Tijdstroom.

Bekijk Samenvatting, Inhoudsopgave en Voorwoord.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Borst, H. (2017). Ach, moedertje. Lebowski Publishers.

Bekijk Samenvatting.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Dröes, R.-M., Scheltens, P., & Schols, J. (2017). Meer kwaliteit van leven: Integratieve, persoonsgerichte dementiezorg. Bohn Stafleu van Loghum.

Bekijk Samenvatting.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Roman

Groen, H. (2017). Pogingen iets van het leven te maken: Het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83¼ jaar (36e druk). Amsterdam: Meulenhoff.

Bekijk Samenvatting.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

De Boer, G. (2016). Die past hier niet: Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis.

Bekijk Website.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Van der Ploeg, E. S., & Gobbens, R. J. J. (2016). Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen. Bohn Stafleu van Loghum.

Bekijk Samenvatting.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Beun, M. (met Royers, T., & De Vocht, H.). (2014). Ouderen en welzijn van nu. Bohn Stafleu van Loghum.

Bekijk Samenvatting en Hoofdstuk 1.

​Beschikbaarheid HAN Studiecentra.

Boek

Videler, A., & Wilting, R. (2023). Met de jaren: Waarom het wel zin heeft om ouderen met psychische problemen te behandelen. Boom.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Infographic

Van Ooijen, M. (Projectleider). (2023). Ouderen participeren bij beleid: Bergen verzetten door samen op te lopen [Infographic]. Movisie; Genero; ZonMw.

Te raadplegen via Movisie.

Checklist + poster

Movisie. (2022). Checklist: Hoe bereik je ouderen? Activiteiten met ouderen opzetten in 7 stappen.

​Te raadplegen via Movisie, bevat Checklist, Poster + Interactieve poster.

Onderzoeksrapport

Plaisier, I., & Den Draak, M. (2021). Passende zorg voor ouderen thuis: Knelpunten in kaart. Sociaal en Cultureel Planbureau.

​Te raadplegen via Sociaal en Cultureel Planbureau.

Handreiking

Briels, B., Ramaker, L., Van der Sanden, P., & Redeker, I. (2021). Hoe gaat het met u? Onafhankelijke cliëntondersteuning aan ouderen: Themakaart. Movisie.

Te raadplegen via Movisie.

Infographic

Movisie. (2021). Ouderenmishandeling: Wat kan ik als vrijwilliger doen?

​Te raadplegen via Movisie.

Gids

undefinedVan Dorsselaer, I., & De Potter, V. (2020). Alles weten over ouder worden. Koning Boudewijnstichting.

​Te raadplegen via Koning Boudewijnstichting.

Rapport

Kooiker, S., De Jong, A., Verbeek-Oudijk, D., & De Boer, A. (2019). Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040. Sociaal en Cultureel Planbureau.

​Te raadplegen via Sociaal en Cultureel Planbureau.

Rapport

Herder, M., Nhass, H., & Van de Maat, J. W. (2019). Gemeenschappelijk wonen van ouderen: Wat kunnen we leren van gemeenschappelijke woonprojecten voor ouderen in Amsterdam? Movisie.

​Te raadplegen via Movisie.

Tijdschriftartikel

Duppen, D., Smetcoren, A.-S., Hoens, S., Nackaerts, K., & De Donder, L. (2019). Antenneberoepen in de lokale gemeenschap als sleutel voor doorverwijzing van kwetsbare ouderen naar hulporganisaties. Journal of Social Intervention, 28(4), 3-23. https://doi.org/10.18352/jsi.585

 

Rapport

De Klerk, M., Verbeek-Oudijk, D., Plaisier, I., & Den Draak, M. (2019). Zorgen voor thuiswonende ouderen: Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen. Sociaal en Cultureel Planbureau.

​Te raadplegen via Sociaal en Cultureel Planbureau.

Inspiratiebundel

Van Dijk, H. & Hofman, E. (2019). Prettig oud in eigen buurt. Movisie.

​Te raadplegen via Movisie inclusief infographic.

Boek

Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties: De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Koninklijke Van Gorcum.

Bekijk Online, ook aanwezig in HAN Studiecentra.

Rapport

Van der Zwet, R., & Van de Maat, J. W. (2018). Preventie van eenzaamheid: Bouwstenen voor beleid. Utrecht: Movisie.

​Te raadplegen via Movisie.

Plan van aanpak

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2018). Programma Langer Thuis: Samen aan de slag: Plan van Aanpak 2018-2021

​Te raadplegen via VNG.

Tijdschriftartikel

Machielse, A., Van der Vaart, W., & Bos, P. (2018). Wooncomplexen voor ouderen: Sociale kwaliteit ontstaat niet vanzelf. Journal of Social Intervention, 27(6), 24-47. https://doi.org/10.18352/jsi.561 

Rapport

Prins, M., Heijkants, C., & Willemse, B. (2018). Informele zorg in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie: Monitor Woonvormen Dementie. Trimbos-instituut.

​Te raadplegen via Trimbos-instituut.

Tijdschriftartikel

Bakker, F., Smits, C., Van Meerveld, B., & Van Campen, C. (2018). Kunst en zorg: Een zoektocht naar bewijs voor gezondheidseffecten. Geron, 20, 22-25. https://doi.org/:10.1007/s40718-018-0006-4

Dossier

Van Ditzhuijzen, J., Van Grinsven, S., & De Groot, N. (2018). Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen: Hoe kunst kan bijdragen aan positieve gezondheid. Movisie.

​Te raadplegen via Movisie.

Zie ook Infographic.

Rapport

Prins, M., Heijkants, C., & Willemse, B. (2018). Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie: Monitor Woonvormen Dementie 2008-2017. Trimbos-instituut.

​Te raadplegen via Trimbos-instituut.

Rapport

Van der Schot, A., Kaat, M., Prins, M., & Willemse, B. (2018). Terug in de tijd, een goed idee of niet? Evaluatie vernieuwd woonzorgconcept De Nieuwe Antoniehof: Eindrapportage. Trimbos-instituut.

​Te raadplegen via Trimbos-Instituut.

Rapport

Van Campen, C., Vonk, F., & Van Tilburg, T. (2018). Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking. Sociaal en Cultureel Planbureau.

​Te raadplegen via Sociaal en Cultureel Planbureau.