Skip to Main Content

Social Work Deeltijd themagids - Zorg: Organisaties

Gids met informatie rond de thema's gehandicaptenzorg + geestelijke gezondheidszorg + ouderenzorg

Organisaties en instituten

In Nederland houden zich verschillende organisaties en instituten bezig met onderzoek naar en informatie geven over diverse vraagstukken omtrent de zorg, soms in opdracht van de Rijksoverheid.

Onderzoeksresultaten en andere publicaties zijn in de meeste gevallen gratis te downloaden. Klik op het logo van de organisatie om de website bekijken.

Trimbos instituut

Onderzoeksnstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg om de geestelijke gezondheid te verbeteren.

Abonneer op Nieuwsflitsen (eens per week), een themanieuwsbrief of download de nieuwsapp.

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Samenwerkingsverband van patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat streeft naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg.

Via de website kunnen onder meer opgeleverde zorgstandaarden en generieke modules worden gedownload.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Nationaal sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut dat volgt, verklaart en verkent hoe het met Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied.

Abonneer op Attenderen op publicaties (op thema), publicaties kunnen gratis worden gedownload.

GGZ Nederland

Brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, zie ook de Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020.

Via de website kunnen publicaties per thema worden gedownload. Ook de CAO GGZ kan worden geraadpleegd.

ZonMw

Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie; financiert onderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Bekijk onderzoeksresultaten over onder meer Jeugd, Ouderen en GGz of abonneer gratis op nieuwsbrieven, Mediator of alerts.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Het CBS voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder een ministerie.

Abonneer op Nieuwsberichten (dagelijks) of Statisch Bulletin (wekelijks), publicaties kunnen gratis worden gedownload.