Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

IEEE referentiestijl: Boek

Informatie

  Alleen de initialen van de auteur worden opgenomen, ongeacht de weergave van de naam van de auteur in het boek.

  De namen van alle auteurs moeten in de bronvermelding worden vermeld, tenzij het aantal auteurs groter is dan zes.

  Als er meer dan zes auteurs zijn, mag je et al. achter de naam van de eerste auteur zetten.

  Hoofdlettergebruik moet consequent zijn.

  Elk (belangrijk) woord in de titel van een werk moet met een hoofdletter worden geschreven.

  Alleen het eerste woord van een ondertitel moet in hoofdletters geschreven worden.

  Schrijf de "v" van Volume met een hoofdletter.

  De informatie over de plaats van uitgave moet in overeenstemming zijn met de richtlijnen voor plaatsnamen.

IEEE Richtlijn

Richtlijn bronvermelding

Boek met auteur:

[#] A. A. Author, Title: Subtitle (in italics), Edition(if not the first), Vol.(if a multivolume work). Place of publication: Publisher, Year, page number(s) (if appropriate).

 

Geredigeerd boek:

[#] A. A. Editor, Title: Subtitle (in italics), Edition(if not the first), Vol.(if a multivolume work). Place of publication: Publisher, Year, page number(s) (if appropriate).

Voorbeelden

Eén auteur of redacteur

[1] W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-135.

[2] S. M. Hemmington, Soft Science. Saskatoon: University of Saskatchewan Press, 1997.

[3] D. Sarunyagate, Ed., Lasers. New York: McGraw-Hill, 1996.

Twee of drie auteurs of redacteuren

[4] T. Jordan and P. A. Taylor, Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a cause? London: Routledge, 2004.

[5] U. J. Gelinas, Jr., S. G. Sutton, and J. Fedorowicz, Business Processes and Information Technology. Cincinnati: South-Western/Thomson Learning, 2004.

Meer dan drie auteurs

[6] R. Hayes, G. Pisano, D. Upton, and S. Wheelwright, Operations, Strategy, and Technology: Pursuing the competitive edge. Hoboken, NJ: Wiley, 2005.

Latere druk

[7] K. Schwalbe, Information Technology Project Management, 3rd ed. Boston: Course Technology, 2004.

[8] M. N. DeMers, Fundamentals of Geographic Information Systems, 3rd ed. New York: John Wiley, 2005.

Geen auteur

[9] The Oxford Dictionary of Computing, 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Meerdere volumes

[10] J. Voogt and G. Knezek, Eds., International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education, 9th ed., 2 Vols. Philadelphia: Lea & Febiger, 1993.

Series

[11] M. Bell, et al., Universities Online: A survey of online education and services in Australia, Occasional Paper Series 02-A. Canberra: Department of Education, Science and Training, 2002.

Organisatie

[12] World Bank, Information and Communication Technologies: A World Bank group strategy. Washington, DC: World Bank, 2002.

Overheidspublicatie

[13] Australian Government Information Management Office, Meeting the Demand for ICT Skills in the Australian Public ServiceReport of the ICT Professional and Skills Development Taskforce. Canberra: AGIMO, 2007.

[14] Australia. Attorney-Generals Department., Digital Agenda Review, 4 Vols. Canberra: Attorney- General's Department, 2003.

Let op: Documenten die door overheidsdiensten zijn opgesteld, worden geciteerd volgens de jurisdictie waaraan zij rapporteren. Voorafgaand aan de departementsnaam met Australië., West-Australië... 

Wetenschappelijk / Technisch rapport

[15] K. E. Elliott and C.M. Greene, "A local adaptive protocol," Argonne National Laboratory, Argonne, France, Tech. Rep. 916-1010-BB, 1997.

Patent / Octrooi

[16] K. Kimura and A. Lipeles, "Fuzzy controller component," U. S. Patent 14,860,040, December 14, 1996.

Catalogus

[17] "Catalog No. MWM-1, Microwave components," M. W. Microwave Corp., Brooklyn, NY.

Toepassingsinformatie

[18] Hewlett-Packard, "Appl. note 935," pp. 25-29.