Skip to Main Content

Informatievaardigheden - algemeen: Over deze gids

Cursussen informatievaardigheden

De informatiespecialisten van de Studiecentra HAN verzorgen op maat gemaakte cursussen informatievaardigheden. De inhoud van deze gids wordt dan gekoppeld aan een concrete onderzoeksopdracht waar studenten zich op dat moment mee bezig houden.

Er worden trainingen aangeboden voor alle leerjaren omdat de behoefte aan begeleiding gaandeweg de studie verandert. In de eerste twee leerjaren worden studenten begeleid in basisvaardigheden, bronnenkennis en het aanleren van een kritische houding t.a.v. het (her)gebruik van informatie. In het laatste jaar is de begeleiding meer gericht op het afstudeeronderzoek en ligt de nadruk op correcte bronvermelding en het gebruik van tools om referenties te beheren.

Verdere informatie over onze trainingsmogelijkheden vind je op de website van de studiecentra bij Cursusaanbod.

Gebruikte literatuur

Auteurswet. (2010, 11 januari). Geraadpleegd op 20 juni 2011, van http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/geldigheidsdatum_11-01-2010 

Bastiaansen, C. et al. (2008). Groot woordenboek hedendaags Nederlands. (4e druk). Van Dale.

Boekhorst, A., Kwast, I. & Wevers, D. (2004). Informatievaardigheden. (3e druk). Lemma.

Eisenberg, M.B. & Berkowitz, R.E. (2011). Big6. Geraadpleegd op 20 juni 2011, van http://www.big6.com

International  Federation of  Library Associations and Institutions. (z.d.) Hoe ontdek je nepnieuws [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 7 februari 2017, van http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/dutch_-_how_to_spot_fake_news_-_dutch.pdf

Schrock, R. (z.d.) The Boolean Machine. Geraadpleegd op 5 november 2017 van http://rockwellschrock.com/rbs3k/boolean/index.htm

Sieverts, E. (2008). Internet zoeken voor gevorderden. Geraadpleegd op 20 juni 2011, van http://webzoek.pbworks.com/f/sitemap.htm