Skip to Main Content

Informatievaardigheden - algemeen: Inleiding

Wat zijn informatievaardigheden?

Informatievaardig ben je als je op een systematische manier betrouwbare informatie kunt verzamelen, beoordelen, verwerken en presenteren. Het is een belangrijk onderdeel van de competentie onderzoeksvaardigheden. Je bereikt informatievaardigheid door op systematische wijze het informatiezoekproces te doorlopen. De stappen in deze gids helpen je daarbij.

  • Diverse zoekstrategieën toepassen
  • Inzicht geven in je zoekgang
  • Kenmerken van diverse bronnen en informatiesoorten onderscheiden
  • (Web)informatie op kwaliteit toetsen
  • Een correcte bronnenlijst opstellen volgens de norm die je opleiding hanteert (bijv. APA)
  • Je eigen zoekgang en het zoekresultaat evalueren

Hoe informatievaardig ben jij? Doe de test

Referentiemanagers

Een referentiemanager is een webapplicatie die kan helpen bij het opslaan, organiseren, citeren en delen van referenties, de gebruikte bronnen. De HAN heeft hiervoor een licentie op Endnote. In een aparte LibGuide over Endnote vind je meer informatie over het aanmaken van een account en het werken met deze referentiemanager.

Daarnaast bestaan er gratis referentiemanagers zoals Zotero en Mendeley.

Introductie - Basis Informatievaardigheden

Vastleggen

Leg vanaf de eerste stap vast wat je gedaan hebt in je informatiezoekproces. Door structuur aan te brengen hou je overzicht op je zoekproces.

Als je je zoekgang en -resultaten tijdens het zoekproces vastlegt, kun je het zoekproces zo nodig bijsturen. Je kunt zien welke zoektermen en bronnen je gebruikt hebt en gevonden informatie later weer terugvinden.

Het vastleggen van je informatiezoekproces en resultaten is ook noodzakelijk voor de beoordeling van je eindproduct. Degene die het resultaat beoordeelt moet kunnen nagaan hoe je gezocht hebt en welke informatie je gevonden hebt

Logboek

Op de HAN hebben we voor het vastleggen van je zoekproces een logboek gemaakt.  Dit formulier is slechts een voorbeeld. Elke andere manier is ook goed, zolang je jouw zoekgang maar voldoende inzichtelijk maakt.

In het logboek neem je de zoekvraag op. Verder vermeld je hierin welke zoektermen je gaat gebruiken en hoe je die termen gaat combineren in je zoekopdracht (zoekstrategie en zoekmethode) In je zoekplan neem je tevens op welke bronnen je gaat raadplegen, wat je zoekresultaat was (nodig voor je bronvermelding) en hoe je dit zoekresultaat hebt beoordeeld op bruikbaarheid.