Skip to Main Content

Informatievaardigheden - algemeen: Stappenplan

Basis Informatievaardigheden

Kort samengevat

Aan de hand van negen stappen doorloop je het informatie zoekproces. Wanneer je alle stappen doorlopen hebt, ben je in staat om sneller relevante informatie te vinden ten behoeve van je opdracht, onderzoek, etc. Tevens heb je geleerd de informatie die je in diverse bronnen vindt, kritisch te bekijken en te beoordelen. Je leert ook om de gevonden informatie correct te gebruiken en te benoemen in je eigen verslaglegging. 

De negen stappen van je zoekgang (Gebaseerd op Big6 (Eisenberg & Berkowitz, 2011)) zijn de volgende:

1. Voorbereiden Bepaal eerst je informatiebehoefte. Oriënteer je vervolgens op je onderwerp. Wat weet je er al over? Maak tevens kennis met de termen die rondom jouw onderwerp veel gebruikt worden. Baken tenslotte je informatiebehoefte af op bv. taal, geografie of periode.

2. Zoekvraag formuleren Formuleer, op basis van je informatiebehoefte, een concrete zoekvraag (bestaande uit hoofd- en deelvragen). Het is belangrijk om de zoekvraag zorgvuldig te formuleren omdat dit de kans vergroot dat de gevonden informatie voldoende relevant is voor het beantwoorden van de zoekvraag.

3. Zoektermen Bepaal voordat je gaat zoeken zoveel mogelijk relevante zoektermen waarmee je kunt gaan zoeken.

4. Zoekmethoden Naast het gebruik van geschikte zoektermen in je zoekopdracht, bevordert het systematisch uitvoeren van zoekopdrachten volgens bepaalde methoden je zoekproces en je zoekresultaat. Door systematisch, via zoekmethoden, te werken houd je de regie over je zoekopdracht.

5. Zoekstrategieën Door zoektermen op een bepaalde manier te gebruiken of te combineren blijken ze veel effectiever. Dat bevordert een gewenst zoekresultaat.

6. Informatiebronnen Bepaal welke informatiebronnen geschikt zijn voor jouw zoekvraag.

7. Beoordelen Beoordeel de kwaliteit en relevantie van de gevonden informatie en de gebruikte bronnen (incl. websites) aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria. Op basis hiervan kies je welke informatie je daadwerkelijk kunt gebruiken voor je onderzoek.

8. Verwerken en delen (Her)gebruik de informatie op juiste en legale wijze door naar de gebruikte bronnen te verwijzen in je product en deze op te nemen in een correcte bronnenlijst, die voldoet aan de regels die hiervoor zijn vastgesteld voor jouw opleiding (b.v. APA).

9. Evalueren Evalueer je zoekgang en het zoekresultaat. Hoe efficiënt was je zoekproces? Heb je veel relevante informatie gemist? Of vond je juist veel niet-relevante informatie? Waar kan dit aan liggen?

De uitvoering van jouw zoekproces registreer je in een logboek.