Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kennisbank Pedagogiek: Alliantie

Kennisclip 1: een eerste verkenning van werkzame factoren

Kennisclip 2: een nadere verkenning van alliantie

Kennisclip 3: over alliantiefeedback en monitoring instrumenten

Kennisclip 4: werken aan de alliantie: clientervaring, interview Toos Colster

Kennisclip 5: meervoudige alliantie (studentenproject Lectoraat WFJO)

Kennisclip 6: belang van goede meervoudige alliantie vanuit wetenschappelijk perspectief door Marion van Hattum

Intreerede Marion van Hattum

Van Hattum, M. (2018). Samenwerken als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp [Intreerede]. Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Geraadpleegd op 7 december 2022, van https://www.han.nl/nieuws/2020/12/han-lector-van-hattum-bepleit-meervoudige-alliantie-in-jeugd-en-opvoedhulp/samenwerken_als_uitdaging_voor_effectieve_jeugd-_en_opvoedhulp_door_marion_van_hattum_web.pdf

Uitleg alliantie blz. 9-12

Uitleg meervoudige alliantie blz. 13-16

Uitleg interprofessionele samenwerking blz. 16-18

Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd

Artikel:

Onstenk, E., Peelen, J., Hilbrink, E., & Van Hattum, M. (2021). Internationale Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd: Alliantie-, cliënt- en professionalfactoren. HAN Lectoraat WFJO. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van https://www.han.nl/projecten/2019/kennisupdate-alliantie-en-algemeen-werkzame-factoren/internationale-kennisupdate-rapportage-2021.pdf

Factsheet: Aandacht voor alliantie

 

 

 

 

 

 

 

Animatiefilmpjehttps://www.bergop.net/images/instelling/Animatiefilmpje_alliantie_ondertiteld.mp4 

Artikelen

De Greef, M., Van Hattum, M., Scholte, R., & Pijnenburg, H. (2017). Een goede samenwerkingsrelatie: Ouder-hulpverlener alliantie en resultaten van hulp aan jeugdigen, ouders en gezinnen. Vakblad Sociaal Werk, 18(3), 25-27. https://doi.org/10.1007/s12459-017-0047-0

Stinckens, N., Ulburghs, A., & Claes, L. (2009). De werkalliantie als sleutelelement in het Therapiegebeuren: Meting met behulp van de WAV-12, de Nederlandstalige verkorte versie van de Working Alliance Inventory. Tijdschrift Klinische Psychologie, 39(1), 44-60. Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://www.han.nl/projecten/2015/alliantiegericht-werken-sociale-professionals/De-werkalliantie-als-sleutelement-in-het-therapiegebeuren.pdf

Websites

Website van het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp van de HAN met o.a. informatie over de onderzoeksthema's:

  • Meervoudig alliëren en alliantiebevordering
  • Werkzame systeemfactoren die bijdragen aan krachtige meervoudige allianties
  • Perspectief en ervaring van jongeren, ouders en hun netwerk

5 aanbevelingen voor een stevige alliantie van Movisie:
Movisie. (2018, 27 maart). Cliënt en professional: 5 aanbevelingen voor een stevige alliantie. Geraadpleegd op 7 december 2022, van https://www.movisie.nl/artikel/client-professional-5-aanbevelingen-stevige-alliantie 

Instrumenten

Instrument ORS en SRS

David C. Low, D. C., Miller, S. D., & Squire, B. (2012). The Outcome Rating Scales (ORS) & Session Rating Scales (SRS): Feedback informed treatment in Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS). Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://www.han.nl/projecten/2015/alliantiegericht-werken-sociale-professionals/The-outcome-scales-ORS-and-Session-Rating-Scales-SRS.pdf

Instrument JAS

Van der Velde, N. E. (z.d.) Handleiding ‘JeugdhulpAlliantieSchaal’ (JAS): Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie. Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://docplayer.nl/24912378-Handleiding-jeugdhulpalliantieschaal-jas-een-hulpmiddel-om-in-gesprek-te-gaan-over-de-werkrelatie.html

Instrument WAV Client

Horvarth, A. O., & Greenberg, L. S. (1990). Werkalliantievragenlijst (WAV) – Verkorte Vorm: Vorm cliënt (H. Vertommen & G. A. C. Vervaeke, Vert.). Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://www.han.nl/projecten/2015/alliantiegericht-werken-sociale-professionals/wav-12_cli_nt.doc

Instrument WAV Therapeut

Horvarth, A. O., & Greenberg, L. S. (1990). Werkalliantievragenlijst (WAV) - Verkorte Vorm: Vorm therapeut (H. Vertommen & G. A. C. Vervaeke, Vert.). Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/alliantiegericht-werken-v/werkwijze/_attachments/wav-12_therapeut.doc

Instrument SOFTA

Softa. (z.d.). System for Observing Family Therapy Alliances. Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van http://softa-soatif.com/soatif-2 

[SOFTA coderingshandleiding is te vinden onder kopje documenten/bijlagen]