Skip to Main Content

Kennisbank Pedagogiek: Alliantie

Kennisclip 1: een eerste verkenning van werkzame factoren

Kennisclip 2: een nadere verkenning van alliantie

Kennisclip 3: over alliantiefeedback en monitoring instrumenten

Kennisclip 4: werken aan de alliantie: clientervaring, interview Toos Colster

Kennisclip 5: meervoudige alliantie (studentenproject Lectoraat WFJO)

Kennisclip 6: belang van goede meervoudige alliantie vanuit wetenschappelijk perspectief door Marion van Hattum

Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd

Artikelen:

Onstenk, E., Peelen, J., Hilbrink, E., & Van Hattum, M. (2021). Internationale Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd: Alliantie-, cliënt- en professionalfactoren. HAN Lectoraat WFJO. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van https://www.han.nl/projecten/2019/kennisupdate-alliantie-en-algemeen-werkzame-factoren/internationale-kennisupdate-rapportage-2021.pdf

Onstenk, E., Hilbrink, E., & Van Hattum, M. (2023). Werk maken van allianties in de zorg voor jeugd: Literatuuroverzicht van strategieen om allianties te bevorderen. HAN Lectoraat WFJO. Geraadpleegd op 23 maart 2023, van https://www.han.nl/projecten/2019/kennisupdate-alliantie-en-algemeen-werkzame-factoren/werk-maken-van-allianties.pdf

 

Factsheets:

Aandacht voor alliantie (2021)

Werk maken van allianties (2023)

 

 

 

 

Animatiefilmpje: https://www.bergop.net/images/instelling/Animatiefilmpje_alliantie_ondertiteld.mp4

Intreerede Marion van Hattum

Van Hattum, M. (2018). Samenwerken als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp [Intreerede]. Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Geraadpleegd op 7 december 2022, van https://www.han.nl/nieuws/2020/12/han-lector-van-hattum-bepleit-meervoudige-alliantie-in-jeugd-en-opvoedhulp/samenwerken_als_uitdaging_voor_effectieve_jeugd-_en_opvoedhulp_door_marion_van_hattum_web.pdf

Uitleg alliantie blz. 9-12

Uitleg meervoudige alliantie blz. 13-16

Uitleg interprofessionele samenwerking blz. 16-18

Artikelen

De Greef, M., Van Hattum, M., Scholte, R., & Pijnenburg, H. (2017). Een goede samenwerkingsrelatie: Ouder-hulpverlener alliantie en resultaten van hulp aan jeugdigen, ouders en gezinnen. Vakblad Sociaal Werk, 18(3), 25-27. https://doi.org/10.1007/s12459-017-0047-0

Stinckens, N., Ulburghs, A., & Claes, L. (2009). De werkalliantie als sleutelelement in het Therapiegebeuren: Meting met behulp van de WAV-12, de Nederlandstalige verkorte versie van de Working Alliance Inventory. Tijdschrift Klinische Psychologie, 39(1), 44-60. Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://www.han.nl/projecten/2015/alliantiegericht-werken-sociale-professionals/De-werkalliantie-als-sleutelement-in-het-therapiegebeuren.pdf

Welmers-van de Poll, M. (2022a). Doen we het samen? Gezinsgerichte werkrelaties in ambulante gezinsbehandeling. Pedagogiek in Praktijk, 27(127), 35-38.

Welmers-van de Poll, M. (2022b). Werken aan de werkrelatie: Een gezinsgerichte kijk op de alliantie in de ambulante gezinsbehandeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 61(3), 26-36.

Websites

Website van het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp van de HAN met o.a. informatie over de onderzoeksthema's:

  • Meervoudig alliëren en alliantiebevordering
  • Werkzame systeemfactoren die bijdragen aan krachtige meervoudige allianties
  • Perspectief en ervaring van jongeren, ouders en hun netwerk

5 aanbevelingen voor een stevige alliantie van Movisie:
Movisie. (2018, 27 maart). Cliënt en professional: 5 aanbevelingen voor een stevige alliantie. Geraadpleegd op 7 december 2022, van https://www.movisie.nl/artikel/client-professional-5-aanbevelingen-stevige-alliantie

Instrumenten

Instrument ORS en SRS

David C. Low, D. C., Miller, S. D., & Squire, B. (2012). The Outcome Rating Scales (ORS) & Session Rating Scales (SRS): Feedback informed treatment in Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS). Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://www.han.nl/projecten/2015/alliantiegericht-werken-sociale-professionals/The-outcome-scales-ORS-and-Session-Rating-Scales-SRS.pdf

Instrument JAS

Van der Velde, N. E. (z.d.) Handleiding ‘JeugdhulpAlliantieSchaal’ (JAS): Een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de werkrelatie. Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://docplayer.nl/24912378-Handleiding-jeugdhulpalliantieschaal-jas-een-hulpmiddel-om-in-gesprek-te-gaan-over-de-werkrelatie.html

Instrument WAV Client

Horvarth, A. O., & Greenberg, L. S. (1990). Werkalliantievragenlijst (WAV) – Verkorte Vorm: Vorm cliënt (H. Vertommen & G. A. C. Vervaeke, Vert.). HAN University of Applied Sciences. Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://www.han.nl/projecten/2015/alliantiegericht-werken-sociale-professionals/wav-12_cli_nt.doc

Instrument WAV Therapeut

Horvarth, A. O., & Greenberg, L. S. (1990). Werkalliantievragenlijst (WAV) - Verkorte Vorm: Vorm therapeut (H. Vertommen & G. A. C. Vervaeke, Vert.). HAN University of Applied Sciences. Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/alliantiegericht-werken-v/werkwijze/_attachments/wav-12_therapeut.doc

Instrument SOFTA

SOFTA. (z.d.). System for Observing Family Therapy Alliances. Geraadpleegd op 18 oktober 2021, van http://softa-soatif.com/soatif-2

[SOFTA coderingshandleiding is te vinden onder kopje documenten/bijlagen]