Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kennisbank Pedagogiek: Methodisch werken

Kennisclips

Kennisclip van Thessa Suijkerbuijk over de methodische cyclus. 

Artikelen

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Foolen, N., Ince, D., De Baat, M., & Daame, W. (2013). Wat werkt bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen? Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Wat%20werkt%20bij%20gedragsproblemen%20en%20gedragsstoornissen.pdf

Kind en Adolescent 

Van Yperen, T. A. (2006). Erkenning van effectieve interventies. Kind en Adolescent, 27(3), 119-122. https://doi.org/10.1007/BF03060994

Instrumenten

Balansmodel

Bakker, I., Bakker, C., Van Dijke, A., & Terpstra, L. (1998). Balansmodel. Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-08/BalansmodelBakker.pdf

Meldcode

Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). Hoe werk ik met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.nji.nl/kindermishandeling/hoe-werk-ik-met-de-meldcode

Risicotaxatie

Bartelink, C. (2010). Signs of safety. Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.nji.nl/system/files/2021-05/SignsOfSafety.pdf

Boeken

Bolt, A. (2017). Het gezin centraal: Handboek voor ambulante hulpverleners (9e compleet herziene druk). Uitgeverij SWP.

De Jong, P., & Berg, I. K. (2015). De kracht van oplossingen: Handboek oplossingsgericht werken (G. ter Haar & H. de Hoogh, Vert.; 3e herziene druk). Pearson.

Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (2015). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg: Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen (3e geheel herziene druk). ThiemeMeulenhoff.

Zie Catalogus HAN Studiecentra voor de vindplaats van de boeken die niet als e-boek beschikbaar zijn. 

Websites

Beroepscode voor de Pedagoog  - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming - voor methodisch, pedagogisch handelen in de praktijk

Wijkteams werken met jeugd - richtlijnen worden in veel praktijkorganisaties gevolgd.

Overige relevante websites;