Skip to Main Content

Kennisbank Pedagogiek: Methodisch werken

Kennisclips

Kennisclip van Thessa Suijkerbuijk over de methodische cyclus. 

Artikelen

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Foolen, N., Ince, D., De Baat, M., & Daame, W. (2013). Wat werkt bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen? Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Wat%20werkt%20bij%20gedragsproblemen%20en%20gedragsstoornissen.pdf

Kind en Adolescent

Van Yperen, T. A. (2006). Erkenning van effectieve interventies. Kind en Adolescent, 27(3), 119-122. https://doi.org/10.1007/BF03060994

Instrumenten

Balansmodel

Bakker, I., Bakker, C., Van Dijke, A., & Terpstra, L. (1998). Balansmodel. Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-08/BalansmodelBakker.pdf

Meldcode

Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). Hoe werk ik met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.nji.nl/kindermishandeling/hoe-werk-ik-met-de-meldcode

Risicotaxatie

Bartelink, C. (2010). Signs of safety. Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.nji.nl/system/files/2021-05/SignsOfSafety.pdf

Boeken

Bolt, A. (2017). Het gezin centraal: Handboek voor ambulante hulpverleners (9e compleet herziene druk). Uitgeverij SWP.

De Jong, P., & Berg, I. K. (2015). De kracht van oplossingen: Handboek oplossingsgericht werken (G. ter Haar & H. de Hoogh, Vert.; 3e herziene druk). Pearson.

Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (2015). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg: Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen (3e geheel herziene druk). ThiemeMeulenhoff.

Zie Catalogus HAN Studiecentra voor de vindplaats van de boeken die niet als e-boek beschikbaar zijn.

Websites

Beroepscode voor de Pedagoog - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming - voor methodisch, pedagogisch handelen in de praktijk

Wijkteams werken met jeugd - richtlijnen worden in veel praktijkorganisaties gevolgd.

Overige relevante websites;