Skip to Main Content

Kennisbank Pedagogiek: Gehandicaptenzorg

Kennisclips

Kennisclip Mensen met een verstandelijke beperking: over verstandelijke beperking, ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg, kenmerken en niveaus van verstandelijke beperking (docent: Ida van Asselt-Goverts)

Kennisclip Levensloop van mensen met een verstandelijke beperking: over de levensloop van mensen met een verstandelijke beperking (van geboorte tot ouderdom) en school, werk en ondersteuningsmogelijkheden in die fases. (docent: Ida van Asselt-Goverts)

Kennisclip netwerkversterkend werken in de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg: over het belang van het sociale netwerk, het in kaart brengen & analyseren van het netwerk, het in gesprek gaan over het netwerk, het versterken en uitbreiden van netwerk en het samenwerken met netwerkleden in een netwerkbijeenkomst. (docent: Ida van Asselt-Goverts)

Artikelen

BPSW. (z.d.). Factsheet Wet Zorg en Dwang (WZD). Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://www.bpsw.nl/app/uploads/Facstheet-Wet-Zorg-en-Dwang.pdf

Zaal, S. & Boerhave, M. (2022). Emotionele ontwikkeling: Omschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl (3e herziene druk). Cordaan. Geraadpleegd op 26 augustus 2022, van emotionele_ontwikkeling_fasen_begeleiding_cordaan_2022_0.pdf

Instrumenten

Corona zelfhulpboekjes

Embregts, P. (z.d.). Corona zelfhulpboekjes. Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://www.coronazelfhulpbrochures.nl

Corona Steffie - voor mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en andere kwetsbare doelgroepen.

Steffie. (z.d.). Corona. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://corona.steffie.nl/nl/

Les- en studiemateriaal Disability Studies

Stichting Disability Studies in Nederland. (z.d.). Les- en studiemateriaal. Disability Studies in Nederland. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://disabilitystudies.nl/les-en-studiemateriaal

Boeken

Heijkoop, J. (2020). Ontdekkend kijken: Basisboek Methode Heijkoop. Uitgeverij Eburon.

Zie Catalogus HAN Studiecentra voor de vindplaats van de boeken die niet als e-boek beschikbaar zijn.

Websites

Kennisplein Gehandicaptenzorg - Dé plek om informatie te zoeken over de doelgroep, methoden etc. m.b.t. mensen met beperkingen

 

 

 

 

 

 

HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking -

 

 

 

 

 

 

Platform EMG - kennisnetwerk rondom Ernstig Meervoudig Gehandicapten

 

 

 

 

 

 

Overige relevante websites;