Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kennisbank Pedagogiek: Gehandicaptenzorg

Kennisclips

Kennisclip Mensen met een verstandelijke beperking: over verstandelijke beperking, ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg, kenmerken en niveaus van verstandelijke beperking (docent: Ida van Asselt-Goverts)

Kennisclip Levensloop van mensen met een verstandelijke beperking: over de levensloop van mensen met een verstandelijke beperking (van geboorte tot ouderdom) en school, werk en ondersteuningsmogelijkheden in die fases. (docent: Ida van Asselt-Goverts)

Kennisclip netwerkversterkend werken in de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg: over het belang van het sociale netwerk, het in kaart brengen & analyseren van het netwerk,  het in gesprek gaan over het netwerk, het versterken en uitbreiden van netwerk en het samenwerken met netwerkleden in een netwerkbijeenkomst. (docent: Ida van Asselt-Goverts)

Artikelen

BPSW. (z.d.). Factsheet Wet Zorg en Dwang (WZD). Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://www.bpsw.nl/app/uploads/Facstheet-Wet-Zorg-en-Dwang.pdf

Zaal, S. & Boerhave, M. (2022). Emotionele ontwikkeling: Omschrijving fasen en bijbehorende begeleidingsstijl (3e herziene druk). Cordaan. Geraadpleegd op 26 augustus 2022, van emotionele_ontwikkeling_fasen_begeleiding_cordaan_2022_0.pdf

Instrumenten

Corona zelfhulpboekjes

Embregts, P. (z.d.). Corona zelfhulpboekjes. Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://www.coronazelfhulpbrochures.nl

Corona Steffie - voor mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en andere kwetsbare doelgroepen.

Steffie. (z.d.). Corona. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://corona.steffie.nl/nl/

Les- en studiemateriaal Disability Studies

Stichting Disability Studies in Nederland. (z.d.). Les- en studiemateriaal. Disability Studies in Nederland. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://disabilitystudies.nl/les-en-studiemateriaal

Boeken

Heijkoop, J. (2020). Ontdekkend kijken: Basisboek Methode Heijkoop. Uitgeverij Eburon.

Zie Catalogus HAN Studiecentra voor de vindplaats van de boeken die niet als e-boek beschikbaar zijn.

Websites

Kennisplein Gehandicaptenzorg - Dé plek om informatie te zoeken over de doelgroep, methoden etc. m.b.t. mensen met beperkingen

 

 

 

 

 

 

HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking - 

 

 

 

 

 

 

Platform EMG - kennisnetwerk rondom Ernstig Meervoudig Gehandicapten

 

Overige relevante websites;