Skip to Main Content

Kennisbank Pedagogiek: Pedagogiek

Boeken

Becker, M. (2018). Inleiding in de pedagogiek (3e geheel herziene druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Bekker, J., & Witte, T. (2017). Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Blokland, G. (2010). Over opvoeding gesproken: methodiekboek pedagogisch adviseren (8e compleet herziende druk). Nederlands Jeugdinstituut.

Bolt, A. (2018). Het gezin centraal: Handboek voor ambulante hulpverleners (10e druk). Uitgeverij SWP.

Brouwers, H. (2019). Kiezen voor het jonge kind (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Douma, L., & Hoes, M. (2020). Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld: Van signaleren tot besluit (3e druk). Boom.

Frans, E., & Franck, T. (2014). Vlaggensysteem: Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren (3e druk). Uitgeverij Garant.

Gravesteijn, C., & Aartsma, M. (Reds.). (2015). Meer dan opvoeden: Perspectieven op het werken met ouders. Uitgeverij Coutinho.

Hermes, J. (2019). Leefwerelden van jongeren: Thuis, school, media en digitale cultuur (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Janssen, H. (2015). Samen opvoeden: Oriëntatie op pedagogische werkvelden (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Jesserun, N., & Warring, R. (2018). Verschillen omarmen: Transcultureel systemisch werken (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Lodewijks, H. P. B., & Verstegen, R. (2018). Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties (10e druk). Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.

Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (2016). Competentievergroting: Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra (6e druk). Uitgeverij ThiemeMeulenhoff.

Van der Veen, M., & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: Coachen bij gedragsverandering. Bohn Stafleu van Loghum.

Van Ieperen-Schelhaas, K., & Verharen, L. (2021). Contextuele hulpverlening (3e herziene druk)Bohn Stafleu van Loghum.

Zie Catalogus HAN Studiecentra voor de vindplaats van de boeken die niet als e-boek beschikbaar zijn. 

Selectie e-books (klik op de afbeelding)

Artikelen

Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child Development, 55(1), 83-96. Geraadpleegd op 26 oktober 2021, van https://doi.org/10.2307/1129836

Heyndricks, P. (2005). Meerzijdige partijdigheid. Balans, 1(3), 2-4. Geraadpleegd op 26 oktober 2021, van http://www.vspw.be/files/pdfs/balans/Balanstijdschrift2005_3.pdf

Klep, A. (2006). Tussen beide ouders in: Dilemma casus Chris. Maatwerk, 7(4), 146-148. https://doi.org/10.1007/BF03070692

Kramer, S., Janssens, K., Çinibulak, L., & Cense, M. (2007). Over de grens: Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren. Movisie. Geraadpleegd op 26 oktober 2021, van https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Over%20de%20grens%20-%20rapport%20%5BMOV-238911-0.3%5D.pdf

Van Bakel, H. J. A., Cabus, A. M. M. B., Rexwinkel, M. J., & Wullems, P. J. W. (2013). Vroeg investeren loont! Kansen en risico’s voor Infant Mental Health-zorg bij de transitie van de jeugdhulp naar de gemeente. Vereniging DAIMH. Geraadpleegd op 26 oktober 2021, van https://www.daimh.nl/wp-content/uploads/2014/08/Vroeg-investeren-loont.pdf