Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kennisbank Pedagogiek: Pedagogiek

Boeken

Becker, M. (2018). Inleiding in de pedagogiek (3e geheel herziene druk). Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Bekker, J., & Witte, T. (2017). Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Blokland, G. (2010). Over opvoeding gesproken: methodiekboek pedagogisch adviseren (8e compleet herziende druk). Nederlands Jeugdinstituut.

Bolt, A. (2018). Het gezin centraal: Handboek voor ambulante hulpverleners (10e druk). Uitgeverij SWP.

Brouwers, H. (2019). Kiezen voor het jonge kind (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Douma, L., & Hoes, M. (2020). Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld: Van signaleren tot besluit (3e druk). Boom.

Frans, E., & Franck, T. (2014). Vlaggensysteem: Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren (3e druk). Uitgeverij Garant.

Gravesteijn, C., & Aartsma, M. (Reds.). (2015). Meer dan opvoeden: Perspectieven op het werken met ouders. Uitgeverij Coutinho.

Hermes, J. (2019). Leefwerelden van jongeren: Thuis, school, media en digitale cultuur (3e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Janssen, H. (2015). Samen opvoeden: Oriëntatie op pedagogische werkvelden (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Jesserun, N., & Warring, R. (2018). Verschillen omarmen: Transcultureel systemisch werken (2e herziene druk). Uitgeverij Coutinho.

Lodewijks, H. P. B., & Verstegen, R. (2018). Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties (10e druk). Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.

Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (2016). Competentievergroting: Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra (6e druk). Uitgeverij ThiemeMeulenhoff.

Van der Veen, M., & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: Coachen bij gedragsverandering. Bohn Stafleu van Loghum.

Van Ieperen-Schelhaas, K., & Verharen, L. (2021). Contextuele hulpverlening (3e herziene druk)Bohn Stafleu van Loghum.

Zie Catalogus HAN Studiecentra voor de vindplaats van de boeken die niet als e-boek beschikbaar zijn. 

Selectie e-books (klik op de afbeelding)

Artikelen

Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child Development, 55(1), 83-96. Geraadpleegd op 26 oktober 2021, van https://doi.org/10.2307/1129836

Heyndricks, P. (2005). Meerzijdige partijdigheid. Balans, 1(3), 2-4. Geraadpleegd op 26 oktober 2021, van http://www.vspw.be/files/pdfs/balans/Balanstijdschrift2005_3.pdf

Klep, A. (2006). Tussen beide ouders in: Dilemma casus Chris. Maatwerk, 7(4), 146-148. https://doi.org/10.1007/BF03070692

Kramer, S., Janssens, K., Çinibulak, L., & Cense, M. (2007). Over de grens: Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren. Movisie. Geraadpleegd op 26 oktober 2021, van https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Over%20de%20grens%20-%20rapport%20%5BMOV-238911-0.3%5D.pdf

Van Bakel, H. J. A., Cabus, A. M. M. B., Rexwinkel, M. J., & Wullems, P. J. W. (2013). Vroeg investeren loont! Kansen en risico’s voor Infant Mental Health-zorg bij de transitie van de jeugdhulp naar de gemeente. Vereniging DAIMH. Geraadpleegd op 26 oktober 2021, van https://www.daimh.nl/wp-content/uploads/2014/08/Vroeg-investeren-loont.pdf