Skip to Main Content

Kennisbank Pedagogiek: FRESH

Kennisclips

College over opvoeden vanaf de jaren '50. Waarin de volgende begrippen worden uiteengezet; Normatief mensbeeld, opvoedvisie en vrijheid, opvoeddoel en zelfverantwoordelijke zelfbepaling, antiautoritaire crèche, zelfontplooiingsideaal en ouderlijk gezag en rechtspositie.

Qua historie wordt ingegaan op de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Het begrip opvoedvisie wordt ook verduidelijkt door de visie van Thomas Hobbes (1518- 1679) ten opzichte van de visie van Jean Jacques Rousseau (1712-1798) te plaatsen.

Als laatste komen de begrippen juridisch ouderschap en ouderschap met gezag aan bod.

 

College over de ontstaansgeschiedenis van de Pedagogiek. 

In deze kennisclip komt een eerste kennismaking met de historie van Pedagogiek aan de orde. De kennisclip gaat in op het opvoeden door de eeuwen heen.

De volgende (pedagogische) stromingen komen aan bod:
Empirisme, Rationalisme, Romantiek, Reformpedagogiek en Personalisme.

 

College over overheid, staat en burgerschap. Dit wordt ook in historisch perspectief geplaatst.

De centrale begrippen in dit hoorcollege zijn: kritisch bewustzijn als kenmerk van de HBO pedagoog, dominant mensbeeld , publieke moraal, brede en smalle moraal, nachtwakerstaat, verzorgingsstaat en actief burgerschap, paradigma (defectparadigma, burgerschapsparadigma, ontwikkelingsparadigma) en emancipatie.

 

College biedt een beeld van de geschiedenis waarin er andere mensbeelden dominant waren.

De centrale begrippen in dit hoorcollege zijn: normen en waarden, autonomie, vrijheid, nachtwakerstaat, verzorgingsstaat, neo liberalisme. Zijdelings wordt aandacht besteed aan I. Berlin (1909 -1997) met betrekking tot vrijheid, over morele ontwikkeling komen l. Kohlberg (1927 – 1987) en C. Gilligan (1936 tot nu) aan de orde.

 

College over opvoeden sinds de jaren 50, om het begrip opvoedvisie en opvoeddoel  te verduidelijken.

De volgende begrippen worden uiteengezet in dit college: normatief mensbeeld, opvoedvisie en vrijheid, opvoeddoel en zelfverantwoordelijke zelfbepaling, antiautoritaire creche, zelfontplooiingsideaal en ouderlijk gezag en rechtspositie.

Qua historie wordt ingegaan op de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Het begrip opvoedvisie wordt ook verduidelijkt door de visie van Thomas Hobbes (1518- 167() ten opzichte van de visie van Jean Jacques Rousseau (1712-1798) te plaatsen. Als laatste komen de begrippen juridisch ouderschap en ouderschap met gezag aan bod.

 

College over het kindbeeld in de renaissance en verlichting. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod; overzicht van tijdsperioden en ideaalbeelden; Renaissance, Erasmus en leren, Beeld van het kind uit schilderijen, John Locke, Rationalisme, Jean Jacques Rousseau. Romantiek, Verlichting, Kant, Achttiende eeuw, pedagogische boodschap, Maatschappij tot Nut van het algemeen.

 

College over het kindbeeld in de negentiende eeuw dus van 1800 tot 1900.

Dat bestaat uit de volgende onderdelen; armoede en zorgenkinderen in de negentiende eeuw, de wilde van Aveyron, de idiotenschool, de maatschappij van Weldadigheid, veenkolonieen, industrialisatie, de sociale questie, vroege pedagogen: Johannes van het Lindenhout en Otto Gerhard Heldering, opvang van “boefjes” in Eefde, de (kinder)wetten van 1900.

 

College over de belangrijkste invloeden op het beeld van het kind in de twintigste eeuw.

Aan de orde komen de kinderwetten die een verandering voor het denken over kinderen laten  zien, onmaatschappelijkheidsbestrijding en de leerplicht, emancipatie en reform, reformpedagogiek, ontwikkelingen t.a.v. zorgenkinderen, verzet en de boodschap van gelijkwaardigheid, sociale disciplinering (de woonschool) en differentiatie, ideaalbeeld nu

Boeken

Bakker, N., Noordman, J., & Rietveld-van Wingerden, M. (2010). Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: Idee en praktijk 1500-2000 (2e herziene druk). Koninklijke van Gorcum.

Rothfusz, J. (2021). Ethiek in sociaal werk (4e editie). Pearson.

Weijers, I. (2007). De creatie van het mondige kind: Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg (4e herziene druk). Uitgeverij SWP.

Weijers, I. (2018). Jeugdrecht in de praktijk (2e gecorrigeerde druk). Uitgeverij SWP.

Zie Catalogus HAN Studiecentra voor de vindplaats van de boeken die niet als e-boek beschikbaar zijn.