Skip to Main Content

Kennisbank Pedagogiek: Pedagogisch klimaat

Websites

Lectoraat Residentiële Jeugdzorg (z.d.). Leefklimaatonderzoek. Hogeschool Leiden. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://www.hsleiden.nl/residentiele-jeugdzorg/onderzoek-en-projecten/leefklimaat/index

Artikelen

De Lange, M., Addink, A., Haspels, M., & Geurts, E. (2015). Residentiële jeugdhulp: Richtlijn / onderbouwing (2e herziene druk). Nederlands Jeugdinstituut. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/09/Onderbouwing.pdf

Metz, J., & Todorovic, D. (2019). Opvoeden in de wijk: Pedagogische opdracht van het jongerenwerk: Literatuurstudie. Hogeschool van Amsterdam. Geraadpleegd op 7 september 2023, van https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-mr/lectoraat-ys/opvoeden_in_de_wijk_literatuurstudie.pdf?1576059224475