Skip to Main Content

TP Literatuuronderzoek – Jaar 1 – Preventie: Overige methoden

Deze LibGuide biedt ondersteuning bij het doen van literatuuronderzoek op niveau 1, binnen de opleiding TP (OWE preventie). De LibGuide is onderdeel van de les die hierover door het studiecentrum verzorgd wordt.

Trunceren

Wanneer je trunceert laat je een deel van het woord weg. Dit vervang je door een asterisk (*) of vraagteken (?), ook wel een wildcard genoemd. Deze mogelijkheid vergroot je zoekresultaat! Het heeft als nadeel dat resultaten minder relevant kunnen zijn omdat je zoekterm minder specifiek was.

In diverse bronnen, waaronder HANQuest, kan trunceren zinvol zijn.

Voorbeeld van trunceren:
puber?: er zal nu in één keer gezocht worden op onder andere pubers, puberty, puberteit, puberaal....

De meeste informatiebronnen bieden alleen de mogelijkheid om rechts te trunceren, dus aan het einde van de woordstam. De meest gebruikte tekens voor trunceren zijn *, ?, %, #. Bekijk per informatiebron welk teken gebruikt moet worden.

Sneeuwbalmethode en citatiezoeken

De sneeuwbalmethode is een zoekmethode waarbij je gebruik maakt van literatuurverwijzingen. Je uitgangspunt is een geschikt boek/artikel dat je gevonden hebt en goed past bij je onderwerp. Vervolgens gebruik je de literatuurlijst van deze tekst om verder te zoeken. Je zoekt de artikelen, boeken, etc. waar in de literatuurlijst naar verwezen wordt op, leest deze, en raadpleegt vervolgens ook van deze teksten de literatuurverwijzingen. Het nadeel van deze methode is dat de informatie die je op deze manier vindt, steeds minder actueel is.

Omgekeerd kan ook, je zoekt dan op basis van je gevonden boek/artikel juist naar steeds recentere literatuur over het onderwerp. We noemen dit citatiezoeken. Je zoekt dan naar bronnen waarin naar je begin boek/artikel verwezen wordt.
Onder andere de zoekmachine Google scholar en de databank Web of Knowledge geven bij zoekresultaten aan in hoeveel andere informatiebronnen je begin bron is geciteerd, met links naar deze recentere bronnen.

In veel online bronnen staan hyperlinks naar andere informatiebronnen over hetzelfde onderwerp en in de meeste gevallen op hetzelfde kennisniveau.

Maskeren

Wanneer een woord meerdere schrijfwijzen kent (bijvoorbeeld bij oude en nieuwe spelling) en/of wanneer je de exacte schrijfwijze niet kent, kun je één bepaalde letter in het woord maskeren (verbloemen, verbergen). Je zet dan op de plaats van de letter waarover je twijfelt een vraagteken of asterisk. Bekijk de Help functie van de informatiebron om te zien welk teken gebruikt moet worden.
Voorbeelden van maskeren:
Wanneer organi*ation wordt ingevoerd, zal er worden gezocht op zowel organisation als organization. Wanneer produ*t wordt ingevoerd, zal er gezocht worden op product en produkt.

Sneeuwbal- en citatiemethode