Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

TP Literatuuronderzoek – Jaar 1 – Preventie: Zoektermen

Deze LibGuide biedt ondersteuning bij het doen van literatuuronderzoek op niveau 1, binnen de opleiding TP (OWE preventie). De LibGuide is onderdeel van de les die hierover door het studiecentrum verzorgd wordt.

Wat zijn goede zoektermen?

Goede zoektermen voor literatuuronderzoek zijn vaktermen! Orienteer je daarom via vakliteratuur op welke termen gebruikt worden en vermijd spreektaal.

Zoektermen bepalen met hulp van HANQuest

Wanneer je in HANQuest zoektermen invult, krijg je allerlei suggesties voor andere gerelateerde termen in een uitrol menu. Als je de zoekopdracht gegeven hebt kun je tevens kijken bij onderwerp en hiermee je zoektermen verfijnen.

Zoektermen bepalen met hulp van de databank ERIC

Met  behulp van bijvoorbeeld de databank  ERIC kun je ideeen opdoen voor synoniemen, bredere, nauwere en verwante termen. Klik in de databank het vakje "Termen voor onderwerp voorstellen" aan. De databank APA PsycINFO werkt op dezelfde manier.

Toegang tot alle databanken loopt via de website van de HAN Studiecentra. Zoek in de databanken op ERIC of APA PsycINFO. Het kan zijn dat je jouw HAN Account moet invullen voor toegang.

Zoektermen bepalen met hulp van PubMed

Met behulp van de MeSH database in PubMed kun je makkelijk (wetenschappelijke) synoniemen, nauwere, bredere en verwante termen zoeken en vinden.

Zoektermen bepalen met overige hulpmiddelen

  • Woordenboeken
  • Grasduinen op bv. Google Scholar
  • Thesaurus.com
  • Synoniemen.net

Zoektermen schema

Deel jouw zoekvraag eerst op in elementen. Voor elk element uit je zoekvraag noteer je relevante zoektermen in een schema. Hierbij denk je na over synoniemen, bredere en nauwere termen, verwante termen en vertalingen. Hiermee krijg je inzicht in de terminologie die relevant is voor jouw onderzoeksvraag. Deze termen hebben allemaal een rol in de uiteindelijke zoekacties die je uitvoert.

Je hebt dit zoektermen schema nodig om je zoekacties strategisch uit te voeren. De horizontale termen in onderstaand schema combineer je met AND en de verticale met OR. Meer informatie over hoe je de termen uit jouw schema met elkaar combineert zie je in het tabblad Zoekmethoden en -strategieen. 

Uitgaande van onderstaande zoekvraag kan je zoektermen schema er als volgt uit zien; 

Wat is het effect van overmatig alcoholgebruik op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

* Melden werknemers die overmatig alcohol gebruiken zich vaker (langdurig) ziek?

* Welke persoonlijkheidskenmerken hebben invloed op het alcoholgebruik van werknemers?

* Welke omgevingsfactoren hebben invloed op het alcoholgebruik van werknemers?

 

Effect     Alcoholgebruik

Duurzame inzetbaarheid

Synoniemen   Gevolg, ... Drankgebruik  
Bredere term Consequentie, Impact, ... Alcohol Inzetbaarheid
Nauwere term

Drinkgedrag, Drinkgewoonten

Verwante term Risico, ...

Drankmisbruik, Verslaving, Leefstijl, Alcoholisme, Alcoholverslaving

Verzuim, Ziekteverzuim, Arbeidsverzuim

Vertalingen Effect, Consequenties, Risks, ...

Alcohol use, Alcohol consumption, Alcohol abuse, Alcohol dependence, Drinking, Lifestyle

Sick leave, Absence, Absenteeism, Sustainable labor participation, Employability, Occupational health psychology