Skip to Main Content

TP Literatuuronderzoek – Jaar 1 – Preventie: Bronnenkennis

Deze LibGuide biedt ondersteuning bij het doen van literatuuronderzoek op niveau 1, binnen de opleiding TP (OWE preventie). De LibGuide is onderdeel van de les die hierover door het studiecentrum verzorgd wordt.

Inleiding

Voor de opdracht die bij deze les hoort maken jullie gebruik van o.a. HANQuest, Google Scholar en 1 andere bron naar keuze. Zie het uitrolmenu onder het tabblad 'bronnenkennis' op de algemene LibGuide over literatuuronderzoek doen voor uitleg over het gebruik van diverse relevante bronnen. 

Stel jezelf de volgende vragen wanneer je op zoek gaat naar informatie; 1. wat zoek ik? en 2. in welk soort document verwacht ik dit te vinden. Dit bepaalt namelijk de bron waarin je gaat zoeken.

Bronnenkennis

1. Wat zoek je?

 

2. In welk soort document

verwacht je dit te vinden?

  3. Hoe vind je deze documenten?
Nieuws   Tijdschriftartikel   Zoekmachines
Feiten   Krantenartikel   (Vakspecifieke) databanken
Meningen   (E)-boek  

Onderzoeksinstellingen

en kenniscentra

Onderzoeksgegevens   Website   Bibliotheken (catalogus)
Statistische gegevens   Scriptie   Sociale media
Achtergrondinformatie   Documentaire    
Analyses   Film    
Testmaterialen   Afbeelding    
Interventies   Tweet    
...   ...   ...
4. Voorbeelden (waar)        
Zoekmachines (Vakspecifieke) databanken

(Onderzoeks)instellingen

en kenniscentra

Bibliotheken (catalogus) Sociale media
HANQuest COTAN documentatie Trimbos instituut HAN Catalogus Facebook
Google Scholar Nexis Uni Nivel

Catalogus Radboud 

universiteit

Instagram
YouTube Web of Science ZonMW WorldCat Twitter

Beeld en Geluid

APA PsycINFO Centraal bureau voor statistiek   LinkedIn
  HBO Kennisbank Kenniscentrum sport en bewegen    
  BoomPortaal      
etc.  etc.  etc.  etc.  etc. 

Bovenstaande lijstjes zijn ter illustratie en niet volledig. Niet alle bronnen zijn openbaar toegankelijk, inloggen met je HAN account kan nodig zijn.

Ga voor toegang tot alle beschikbare bronnen naar de website van de HAN Studiecentra 

Google vs datatanken

Bron: http://money.cnn.com/infographic/technology/what-is-the-deep-web/

1. Zoekmachines indexeren webpagina's

2. Zoekmachines doorzoeken maar een heel klein gedeelte van het web (het topje van de oceaan)

3. Databanken zijn niet met standaard zoekmachines te doorzoeken omdat ze niet toegankelijk zijn zonder abonnement

4. Online wetenschappelijke tijdschriftartikelen zijn met standaard zoekmachines moeilijk te vinden omdat ze op interne netwerken staan achter een inlog, of opgeslagen worden in databanken 

5. Het Darkweb ;)

Meer nog over bronnen en vindplaatsen

(E)-Boeken - bv. via de HAN catalogus of via de libguide e-books

Vaktijdschriften - bv. via de vakspecifieke databanken of fysiek in de kast

Krantenartikelen - bv. via de databank NexisUni

Onderzoeksverslagen / scripties - bv. via de HBO kennisbank

Statistische gegevens - bv. via Statline of de website van het CBS

Audiovisueel materiaal (documentaires, weblectures,...) - bv. via het platform Beeld en Geluid, TedX of YouTube