Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

TP Literatuuronderzoek – Jaar 1 – Preventie: Opdracht

Deze LibGuide biedt ondersteuning bij het doen van literatuuronderzoek op niveau 1, binnen de opleiding TP (OWE preventie). De LibGuide is onderdeel van de les die hierover door het studiecentrum verzorgd wordt.

De opdracht

Voer jouw literatuuronderzoek uit. Gebruik daarvoor onderstaande stappen. Registreer je zoekgang in het bijgeleverde werkdocument. Deze dient als bijlage te worden ingeleverd bij je eindproduct (de gedragsanalyse) en is een van de toetscriteria. 

 

Werkdocument

Stap 1: Hoofd- en deelvragen

Formuleer je hoofdvraag en bijbehorende deelvragen zo concreet mogelijk. Dit vergroot de kans dat je ook daadwerkelijk relevante antwoorden op je vraag zult vinden.

Stap 2: Zoektermen

Vul het zoektermen schema in met vaktermen die relevant zijn voor jouw zoekvraag.

Stap 3: Bronnen, zoekstrategieen en kwaliteitscriteria

Voer zoekacties uit in HANQuest, Google Scholar en 1 andere bron naar keuze (bijvoorbeeld een website van een instelling zoals Trimbos, NexisUni of Statline). Zie tabblad bronnenkennis.

Maak bij elke zoekactie gebruik van een zoekstrategie en laat in het werkdocument precies zien wat je in de zoekbalk van de bron hebt ingevuld. Zorg er hiermee voor dat een ander jouw zoekactie kan herhalen en bij hetzelfde zoekresultaat uitkomt. 

Selecteer per bron 1 relevant zoekresultaat. Noteer de gegevens van dit zoekresultaat zodat je deze later kunt opnemen in een correcte bronnenlijst volgens de APA richtlijnen.

Leg uit waarom je de, door jou gevonden en geselecteerde, informatie wel/niet bruikbaar vindt. Gebruik hiervoor de kwaliteitscriteria en geef een toelichting in eigen woorden. 

Stap 4: Bronnenlijst

Noteer de door jou geselecteerde en beoordeelde zoekresultaten in een correcte bronnenlijst volgens de APA richtlijnen.

Zie ook de website van de studiecentra: APA-Bronnenlijst.