Skip to Main Content

PED - Literatuuronderzoek: E-books

Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN Pedagogiek studenten, door de HAN Studiecentra

E-books

Hieronder vind je e-books die op jouw boekenlijst staan en die via de HAN Studiecentra beschikbaar zijn.

Tevens een selectie e-books over het doen van onderzoek. En enkele e-books over Pedagogiek gerelateerde onderwerpen. 

Raadpleeg voor een volledig overzicht van beschikbare e-books altijd de catalogus op de website van de HAN Studiecentra of zoek in HANQuest

E-books Pedagogiek (boekenlijst)

Bekker, J., & Witte, G. T. (2017). Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid (2e herziene druk). Coutinho.

Douma, L., & Hoes, M. (2020). Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld: Van signalering tot besluit. Boom.

Gravesteijn, C., & Aartsma, M. (2015). Meer dan opvoeden: Perspectieven op het werken met oudersCoutinho.

Hermes, J., Van Goor, R., & De Jong, M. (Reds.). (2019). Leefwerelden van jongeren: Thuis, school, media en digitale cultuur (3e herziene druk). Coutinho.

Jessurun, N., & Warring, R. (2018). Verschillen omarmen: Transcultureel systemisch werken (2e herziene druk). Coutinho.

Luitjes, M., & De Laat, H. (2022). Gespreksvoering voor sociaal werkers. Noordhoff Uitgevers.

Luitjes, M., & De Zeeuw-Jans, I. (2017). Ontwikkeling in de groep: Groepsdynamica bij kinderen en jongeren (2e herziene druk). Coutinho.

Rigter, J., & Van Hintum, M. (2015). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen: Een inleiding (4e herziene druk). Coutinho.

Van den Herik, M., & Schuitema, A. (2016). Een onderzoekende houding: Werken aan professionele ontwikkeling. Coutinho.

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk). Coutinho.

Van der Veen, M., & Goijarts, F. (2021). Praktijkgids motiverende gespreksvoering social work: Coachen bij veranderen. Bohn Stafleu van Loghum.

Van ’t Veer, J., Wouters, E., Veeger, M., & Van der Lugt, R. (2020). Ontwerpen voor zorg en welzijn. Coutinho.

Verhagen, P. (2018). Kwaliteit met beleid: Basisboek voor sociale studies (3e herziene druk). Coutinho.

Verstegen, R., & Lodewijks, H. P. B. (2018). Interactiewijzer: Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties (10e druk). Koninklijke van Gorcum. 

E-books Pedagogiek (selectie overig)

Baarda, B., Drukker, L., & Sieders, G. (2012). Creatief communiceren met kinderen: Theorie en uitgewerkte voorbeelden. Noordhoff.

Becker, A. (2018). Inleiding in de pedagogiek (3e herziene druk). Koninklijke van Gorcum.

Brouwers, H. (2013). Kiezen voor het jonge kind. Coutinho

Burggraaff-Huiskes, M., & Blokland, G. (2016). Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie (6e herziene druk). Coutinho.

Geenen, M.-J. (2017). Reflecteren: Leren van je ervaringen als professional (2e herziene druk). Coutinho.

Hoffman, E. (2009). Interculturele gespreksvoering: Theorie en praktijk van het TOPOI-model (2e druk). Bohn Stafleu van Loghum.

Janssen, H., & Bekker, J. (2015). Samen opvoeden: Orientatie op pedagogische werkvelden (2e herziene druk). Coutinho.

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie: Deel I. Het jonge kind (6e druk). Bohn Stafleu van Loghum.

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie: Deel II. De schoolleeftijd (4e druk). Bohn Stafleu van Loghum.

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie: Deel III. De puberjaren (3e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Nieuwboer, C. (2015). In contact met ouders: Empowermentgericht adviseren bij opvoedvragen. Groningen: Noordhoff.

Van Beemen, L. (2015). Ontwikkelingspsychologie (5e druk). Groningen: Noordhoff.

Van IJzendoorn, M. H., & Van Rosmalen, L. (2016). Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (3e volledig herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

E-books over het doen van onderzoek

Baarda, B. (2017). Basisboek methoden en technieken: Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis (6e druk). Groningen: Noordhoff

Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantiatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.

Baarda, B., De Goede, M., & Van Dijkum, C. (2011). Basisboek Statistiek met SPSS. Groningen: Noordhoff.  

Baarda, B., De Goede, M., & Kalmijn, M. (2010). Basisboek Enquêteren. Groningen: Noordhoff.

Baarda, B., & Van de Hulst, M. (2017). Basisboek interviewen (4e druk). Groningen: Noordhoff.

Boeije, H. R. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek: Denken en doen (2e druk). Den Haag: Boom Lemma.

Brinkman, J. (2011). Cijfers spreken: Overtuigen met onderzoek en statistiek (5e druk). Groningen: Noordhoff.

Van den Herik, M., & Schuitema, A. (2016). Een onderzoekende houding: Werken aan professionele ontwikkeling. Bussum: Coutinho.

Verschuren, P., & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma.

Voorbehoud

De studiecentra bieden digitale toegang tot deze titels om de studenten en medewerkers van de HAN meer manieren te bieden waarop ze vakliteratuur kunnen raadplegen.

Deze digitale versies zijn niet bedoeld als vervanging van de papieren versies.

Als studenten en medewerkers ze wel als zodanig gebruiken moeten ze sterk rekening houden met de beperking van een maximaal aantal gelijktijdige gebruikers.

Ook kunnen de studiecentra niet garanderen dat de titels altijd toegankelijk zijn: technisch kan er er altijd iets misgaan en licenties kunnen aflopen.