Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

PED - Literatuuronderzoek (zoek)tips en tutorials: Vaktijdschriften

Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN pedagogiek studenten, door de HAN studiecentra

Online vaktijdschriften

Met je HAN-account heb je toegang tot meer dan 35.000 online vaktijdschriften. De zoekmachine HANQuest doorzoekt al deze tijdschriften. Maar het kan interessant zijn om een tijdschriftnummer volledig door te kijken. Immers, via HANQuest, zoek je met zoektermen en krijg je heel gericht die onderwerpsresultaten binnen. Wil je een bredere scoop, dan is het online doorbladeren van e-journals een goede optie.

Hieronder vind je een selectie van vaktijdschriften die voor pedagogiek relevant zijn. Kijk voor een overzicht op www.han.nl/studiecentra - online tijdschriften.

De studiecentra hebben ook een abonnement op de tijdschriften 'Balans Magazine', 'Ouderschapskennis' en 'De wereld van het jonge kind'. Deze zijn niet online te raadplegen maar staan in het studiecentrum pedagogiek in de kast.

Kijk voor vaktijdschriften over het brede veld van sociaal werk ook eens op deze LibGuide.

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1873-9482 (papier), 1876-6056 (online)
Verscheen 4× per jaar
Voortzetting van Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, opgegaan in Zorg+ Welzijn

Online toegang: volume 6, nummer 1, 2012 – volume 13, nummer 4, 2019
Doorzoekbaar in HANQuest

Ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Het archieg van het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Jeugd en Co

Jeugd en Co: Voor professionals in de jeugdsector
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1876-6080
Verscheen 8× per jaar
Voortzetting van 0/25, opgegaan in Zorg+ Welzijn

Online toegang: volume 6, nummer 1, 2012 – volume 12, nummer 6, 2018
Doorzoekbaar in HANQuest

Tijdschrift voor iedereen die werkt met kinderen en jeugdigen met (risico op) problemen. Het archief van het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

JGZ

JGZ: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg

ISSN 1567-8644 (papier), 1876-598X (online)

Vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft en behandelt belangrijke praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en aanverwante onderwerpen. Het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink. Ook doorzoekbaar met HANQuest

Kind en adolescent

Kind en Adolescent

ISSN 1876-5998 (online)

Kind en Adolescent staat open voor wetenschappelijke publicaties, die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. De redactie wil lezers informeren over actuele ontwikkelingen op dit terrein. Het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink. Ook doorzoekbaar met HANQuest

Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor ouderbegeleiders en opvoedondersteuners​
Uitgave van SWP 

ISSN 2210-7398
Verscheen 3× per jaar
Voortzetting van Ouderschap & ouderbegeleiding​ 

Online toegang: nummer 1, 2008 - nummer 3, 2019 (inlog op te vragen bij de informatiespecialist)
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek, over de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners. De redactie wil bijdragen aan de ontwikkeling van de methodiek ouderbegeleiding en zoekt verbinding met het onderwijs en stimuleert studenten en professionals om te lezen en te schrijven. Praktijk, theorievorming en onderzoek komen in elk nummer aan bod. Het tijdschrift heeft een eigen website met aanvullende informatie.

Kinderopvang

Kinderopvang

ISSN 0926-0838 (papier) – ISSN 2468-1393 (digitaal)

Kinderopvang is een maandelijks verschijnend vakblad dat werkers in de kinderopvang nodig hebben bij hun verantwoordelijke taak: het groepsgewijs opvoeden en verzorgen van andermans kinderen. Het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink. Ook doorzoekbaar met HANQuest.

Pedagogiek: wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming

Pedagogiek: wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming

ISSN 1567-7109 (online)

Peer-reviewed academisch tijdschrift over opvoeding (child rearing), onderwijs (education) en vorming (training). Alle bijdragen worden getoetst op wetenschappelijke urgentie en sociale relevantie.

 

 

Child and Adolescent Social Work Journal

Child and Adolescent Social Work Journal (CASW)

ISSN 0738-0151 (papier), 1573-2797 (online)

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over sociaal werk en kinderen of jongeren ("focuses on social work practice with children, adolescents, and their families, addresses current issues drawn from theory, direct practice, research, and social policy and xamines problems affecting specific populations in special settings"). Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink. Ook doorzoekbaar met HANQuest.

Child development

Child Development

ISSN 1467-8624 (online)

Articles of interdisciplinary empirical research, theoretical articles and reviews that have theoretical implications for child developmental research selected through blind review.
Het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank Wiley Online Library. Ook doorzoekbaar met HANQuest.

 

 

Zorg+ Welzijn

Zorg+ Welzijn: Voor alle professionals met een hart
Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum

ISSN 1381-4664 (papier), 2468-1369 (online)
Verschijnt 6× per jaar
Voortzetting van Welzijnsweekblad

Online toegang: volume 22, nummer 1, 2016 - heden
Doorzoekbaar in HANQuest

Magazine met relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning van het dagelijks werk in het sociaal domein. Maak kennis met het werk van collega’s in het dynamische werkveld en blijf op de hoogte van de veranderingen in de jeugdzorg, ggz, de gehandicaptenzorg, het jongerenwerk, het zorgen in de wijk, het welzijnswerk en de thuiszorg. De website biedt aanvullende informatie, onder meer met Onderzoek en Dossiers en een abonnement op een nieuwsbrief. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Jeugd en Co: Kennis

Jeugd en Co Kennis: Voor professionals in de jeugdsector
Uitgave van Nederlands Jeugdinstituut

ISSN 1873-9172 (papier), 1876-6099
Verscheen 4× per jaar
Supplement op Jeugd en Co.

Online toegang: volume 1, nummer 1, 2007 – volume 5, nummer 4, 2011
Doorzoekbaar in HANQuest

Verdiepingstjdschrift van Jeugd en Co, voor iedereen die werkt met kinderen en jeugdigen met (risico op) problemen. Het archief van het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink.

Kind en adolescent praktijk

Kind en adolescent Praktijk

ISSN 1875-7065 (online)

Kind en Adolescent Praktijk is een vakblad voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten en/of met hun ouders.
Het vakblad biedt informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Het biedt ook een forum voor een kritische beschouwing van die dagelijkse praktijk en voor discussie over onderwerpen waarmee de professionals te maken hebben. Het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink. Ook doorzoekbaar met HANQuest.

Vroeg

Vroeg: Vakblad over vroegsignaleren en integrale vroeghulp
Uitgave van DG Communicatie

ISSN 1570-5722 
Verschijnt 5× per jaar
Voortzetting van VTO-nieuwsbrief  

Vakblad voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. De website biedt aanvullende informatie.

HJK

HJK: De wereld van het jonge kind: Vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen
Uitgave van ThiemeMeulenhoff

ISSN 0165-4772
Verschijnt 10× per jaar

Online toegang: volume 29, 2001 - heden
Niet doorzoekbaar in HANQuest

Vakblad over de ontwikkeling, opvoeding en het onderwijs aan jonge kinderen met actuele en betrouwbare vakinformatie waarbij een koppeling tussen theorie en praktijk wordt gemaakt. Het tijdschrift bevat achtergrondartikelen, prikkelende columns, tips, recensies en interviews. Voor niet-abonnees is er ook een nieuwsbrief. Het archief kan worden bekeken via HJK Online.

Management Kinderopvang

Management Kinderopvang

ISSN 1382-4406 (papier) – ISSN 2468-1385 (digitaal)

Het maandblad Management Kinderopvang richt zich op het management en beleidsmakers in de kinderopvang. Het vakblad brengt de lezers op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector kinderopvang, best practices en relevant wetenschappelijk onderzoek. Het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank SpringerLink. Ook doorzoekbaar met HANQuest.

Child & Family Social Work

Child & Family Social Work

ISSN 1356-7500 (papier), 1365-2206 (online)

Internationaal wetenschappelijk tijdschrift over sociaal werk en kinderen of gezinnen ("a forum where researchers, practitioners, policy-makers and managers in the field exchange knowledge, increase understanding and develop notions of good practice. In its promotion of research and practice, which is both disciplined and articulate, the journal is dedicated to advancing the wellbeing and welfare of children and their families throughout the world") kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank Wiley Online Library. Ook doorzoekbaar met HANQuest.

Parenting: science and practice

Parenting: Science and Practice

ISSN 1532-7922 (online)

Presents approaches from all disciplines that help to define and advance theory, research, and practice in parenting, caregiving, and childrearing broadly construed. Het tijdschrift kan online geraadpleegd en doorzocht worden na inlog met het HAN-account via de databank Academic Search Complete. Ook doorzoekbaar met HANQuest.

 

 

Nieuw nummer

Wil je weten wanneer er een nieuw nummer verschijnt van het tijdschrift dat je wilt volgen? Dan kun je via een RSS-feed of een emailmelding een seintje instellen. Dit doe je als volgt:

  • ga op www.han.nl/studiecentra naar de zoekbalk bij de optie Online Tijdschriften
  • zoek de titel op van het tijdschrift dat je wilt volgen, bijvoorbeeld Social Work Research
  • Klik rechts bovenin op delen en kies voor RSS-feed of emailmelding en volg de daarin aangegeven stappen.

Zodra er een nieuw nummer verschijnt, word je op de hoogte gesteld.