Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

PED - Literatuuronderzoek (zoek)tips en tutorials: Testen en vragenlijsten

Ondersteuning bij literatuuronderzoek voor HAN pedagogiek studenten, door de HAN studiecentra

Psychologische testen, vragenlijsten en meetinstrumenten

Een bestaande psychologische test kan het onderzoek voor de afstudeeropdracht ondersteunen. Sommige van deze testen kunnen alleen onder begeleiding van een docent worden gebruikt.

De HAN  Studiecentra bezitten een aantal handleidingen (zie onderstaand overzicht) naast een abonnement op COTAN, een databank waarin testen beschreven en beoordeeld worden.

In het Bestuursgebouw van de Radboud Universiteit zijn de Testotheek en de Orthotheek samen gehuisvest in één ruimte, de Sociotheek (Comeniuslaan 4, kamer 0.002). Hier zijn meer dan 2000 test- en behandelmaterialen aanwezig voor gebruik in de praktijk van klinisch psychologische en orthopedagogische diagnostiek en behandeling, beroepskeuze- en personeelsonderzoek.

Voor een overzicht van uitgeverijen in Nederland die testen en vragenlijsten aanbieden, zie Bohn Stafleu van Loghum, Pearson, ASEBA en Hogrefe.

Testen/vragenlijsten in HAN Studiecentra

Klik op de titel om de beschikbaarheid te zien:

► Adapti - Adaptieve vaardigheden jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 16-25 jaar (vragenlijst)
► 
AGV - Agressievragenlijst (handleiding)
 ASV - Autisme Spectrum Vragenlijst (handleiding)
 AVL - ADHD-Vragenlijst (handleiding + scoreformulier)
Beery VMI 6th edition (handleiding + scoreformulieren)
CAPS-CA DSM-5 - Klinisch interview voor PTSS bij kinderen en adolescenten (handleiding + interviewboekje + frequentieblad/intensiteitsblad + kalender)
 CBCL/6-18 + YSR + TRF - Vragenlijsten voor leeftijden van 6 t/m 18 jaar (handleiding + scoreformulier + testuitslagformulier)
FEEL-KJ - Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren (handleiding + vragenboekje + scoreformulier)
FFPI-II - Five-Factor Personality Inventory II (handleiding)
GVL - Gezinsvragenlijst (handleiding)
 IOA - Inventarisatielijst omgaan met anderen (handleiding + inventarisatielijst + sleutel)
MAS - Mechelse Activiteiten Schaal (handleiding)
NPV 2-R - Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2-R (handleiding + vragenlijst)
NPVJ 3 - Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-3 (handleiding + zelfscorende formulieren)
 SEO-R - Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking (test in koffer)
SEO-R² - Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking (instrument voor assessment)
 SEO-V - Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking (handleiding + afnameformulier)
SEV - Sociaal-Emotionele Vragenlijst (handleiding + scoreformulier)
 SIG - De Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (handleiding)
 SIS - Supports Intensity Scale: Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften
(handleiding)
TEA-ch - Aandachtsproblemen bij kinderen (test in koffer)
 UPSI-5 - Universal Psychosocial Indicator for Five Year Old Boys and Girls (handbook + user manual)

 VOZZ - Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (handleiding)
 VST-V - Vragenlijst Seksuele Trauma's in het verleden (handleiding)

 WAIS-III-NL - Wechsler Adult Intelligence Scale (Nederlandse bewerking, test in koffer)
WAIS-IV-NL - Wechsler Adult Intelligence Scale (Nederlandse bewerking, test in koffer)
 WISC-III - Wechsler Intelligence Scale for Children (Nederlandse bewerking, test in koffer)

 ZVAH - Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit, 16-25 jaar (handleiding)

Testen/vragenlijsten online

Geen toegang? Mail de informatiespecialist.

AAQ-II - Acceptance and Action Questionnaire-II (artikel)
AQ - Autismespectrum Quotiënt (vragenlijst + scoring + artikel)

ORS - Outcome Rating Scales & SRS - Session Rating Scales (scoreformulier + artikel)
► SERATS - Self Expression and Emotion-regulation in Art Therapy Scale (vragenlijst + infographic)

WAV-12 - Werkalliantievragenlijst (cliënt + therapeut + artikel)

COTAN documentatie

 

 

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt een breed scala aan testen, toetsen en vragenlijsten die in Nederland worden gebruikt.

Meetinstrumenten in de zorg

 

 

Zoekmachine met beschrijvingen van Nederlandstalige meetinstrumenten in de zorg. De databank bevat meer dan 350 titels.

Testweb

 

 

Testen en vragenlijsten die door Bohn Stafleu van Loghum worden uitgegeven.

Pearson

 

 

Testen en vragenlijsten die door Pearson worden uitgegeven.

ASEBA

 

 

Vragenlijsten, interviews en observatielijsten voor het aangeven van emotionele en gedragsproblemen, uitgegeven door ASEBA.

Hogrefe

 

 

Tests, vragenlijsten en boeken voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten uitgegeven door Hogrefe.

Sociotheek Radboud Universiteit

 

 

Website met informatie over de collectie, openingstijden en adresgegevens van de Sociotheek Radboud Universiteit.

Boek

Handleiding voor het maken van een vragenlijst, online en in de HAN Studiecentra beschikbaar.

Brinkman, J. (2014). De vragenlijst: Een goed meetinstrument voor toepasbaar onderzoek (3e druk). Groningen: Noordhoff.

Inaugurele rede

Rede over meetinstrumenten en hoe betrouwbaarheid en validiteit kunnen worden gewaarborgd en beoordeeld.

Beurskens, S. (2014). Maatwerk in meten: Slim scoren! (Inaugurele rede). Maastricht: Maastricht University.