Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Social Work jaar 1 - zoeken en vinden van betrouwbare literatuur: Betrouwbaarheid

Inleiding

Na het vinden van informatie is het belangrijk de bron en de informatie op kwaliteit te toetsen, voordat je deze daadwerkelijk gaat (her)gebruiken voor je werkstuk. Een kritische houding is hierbij erg belangrijk. Zelfs informatie aangeboden door de studiecentra van de HAN kan verouderd zijn. Criteria die je kunt gebruiken bij het beoordelen vind je in de boxen hieronder. De kennisclips geven je meer informatie over de criteria maar ook hoe je de opbouw van een wetenschappelijk artikel kunt doorgronden.

Beoordelingscriteria algemeen

 

Checklist voor het beoordelen van bronnen

Betrouwbaarheid

 • Is de auteur een hedendaagse deskundige, wat is zijn/haar functie?
 • Is de auteur te benaderen? En op welke manieren(mail, telefoon, adres,...)?
 • Heeft de auteur meer geschreven over het onderwerp?
 • Wordt de auteur vaak geciteerd door anderen?

Juistheid

 • Wat is het doel van de informatiebron (reclame, propaganda,...)?
 • Bevat de bron feiten of meningen?
 • Zijn de meningen onderbouwd?
 • Komt de informatie overeen met hetgeen dat in andere bronnen staat, zijn er bronnen die dezelfde feiten vermelden?
 • Is de bron toepasbaar? Voldoet de informatie aan de informatiebehoefte?

Volledigheid

 • Is er een overzicht van gebruikte bronnen?
 • Worden alle invalshoeken benaderd?
 • Bevat de bron de full-tekst? Of is het een samenvatting of verwijzing?

Actualiteit

 • Hoe recent is de informatie?
 • Is de informatie nog geldig of is deze verouderd?
 • Zijn er inmiddels nieuwe inzichten over het onderwerp?

Controleerbaarheid

 • Is de informatie voorzien van verwijzingen en/of literatuur opgaven?
 • Heb je de bronnen uit de literatuuropgaven zelf gelezen om te zien of de informatie klopt en of je het eens bent met de interpretatie?

Tools

De Hogeschool van Rotterdam heeft een tool ontwikkeld waarmee je een score toekent aan de betrouwbaarheid van de bron die jij onderzoekt: 

het CRAAP-scoreformulier

De Koninklijke Bibliotheek heeft een tool ontwikkeld waarmee je de kwaliteit en de betrouwbaarheid van websites langs de meetlat kunt leggen:

de webdetective

Verdiepende kennisclips

Criteria herkennen

Meer over algoritmen