Skip to Main Content

Logopedie informatievaardigheden bij opdracht Interactief voorlezen: Zoekvraag

Afbakenen

Na de oriëntatiefase kom je meestal tot de conclusie dat je het onderzoek moet afbakenen. Afbakenen houdt in dat je de kernelementen van je vraag gaat definiëren. Hierdoor wordt het duidelijker waar je naar opzoek bent en kun je dus je zoekactie gerichter uitvoeren.

Een goed afgebakende vraag maakt het zoeken vele malen eenvoudiger!

Open of gesloten vragen

Een zoekvraag kan zowel open als gesloten zijn. Een gesloten vraag kun je in de meeste gevallen alleen met ja/nee/misschien beantwoorden. Open vragen geven antwoord op vragen als wie, wat, wanneer, waarom en hoe. Ze leveren meestal concrete, feitelijke informatie op.

Voorbeeld van een gesloten vraag:

 • Maken studenten gebruik van sociale media in het onderwijs?
  Mogelijk antwoorden: Ja/nee/misschien/weet niet

Voorbeeld van een open vragen:

 • Welke sociale media worden door studenten gebruikt in het onderwijs?
  Mogelijke antwoorden: Facebook, Twitter, LinkedIn, etc..

Checklist onderzoeksvraag en hypothese

Het formuleren van een zoekvraag

Na het afbakenen kom je tot een zoekvraag. Dit kan één zoekvraag zijn of een zoekvraag (hoofdvraag) die onderverdeeld is in deelvragen. Voortbordurend op ons eerdere voorbeeld kun je tot de volgende hoofdvraag komen:

“Wat zijn de effecten van het gebruik van sociale media in het hoger onderwijs op het leergedrag van studenten?”

En tot de volgende deelvragen:

 • Is dit effect hetzelfde bij jongens en meisjes?
 • Is dit effect internationaal vergelijkbaar?
 • Zijn er verschillende effecten waarneembaar per sociaal medium?

Het is belangrijk dat je jouw zoekvraag zo zorgvuldig mogelijk formuleert, omdat dit de kans vergroot dat je informatie vindt die voldoende relevant is voor de beantwoording van je zoekvraag.

Zoekschema

Stel een hoofdvraag en deelvragen op

 • Stel de zoekvraag op welke uit je opdracht voortvloeit en maak daarbij  eventueel onderscheid tussen de hoofdvraag en deelvragen. 
  Gebruik hiervoor het onderstaande document: Zoekschema leeg 2023